Slávnosť k 77. výročiu ukončenia II. svetovej vojny s vysokou účasťou verejnosti

Výročie ukončenia II. svetovej vojny a boj proti fašizmu
10.05.2022

Slávnosť k 77. výročiu ukončenia II. svetovej vojny s vysokou účasťou verejnosti

Dňa 6. mája 2022 sa pri Pomníku padlým hrdinom v Dunajskej Strede uskutočnila pietna slávnosť k 77. výročiu Oslobodenia a ukončenia II. svetovej vojny. Podujatie organizovalo Žitnoostrovské osvetové stredisko /zriaď. TTSK/ v spolupráci s okresnou ZO Zväzu protifašistických bojovníkov, Mestom Dunajská Streda a Domom Matice slovenskej.

Podujatia sa zúčastnili hostia – Zoltán Hájos, poslanec TTSK a primátor mesta Dunajská Streda, Michal Deraj, prednosta Okresného úradu Dunajská Streda, Jozef Jánsky - podpredseda Oblastného výboru Zväzu protifašistických bojovníkov v Galante, Štefan Lesný – tajomník ZO Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov v Dunajskej Strede, Monika Benkovská – predsedníčka  Miestneho odboru Matice slovenskej, Tímea Takács - riaditeľka MsKS Benedeka Csaplára a riaditelia štátnych a verejnoprávnych  inštitúcií, škôl a občania mesta Dunajská Streda.  V úvode programu zaznela štátna hymna a nasledoval prednes básne Pavla Horova pod názvom Spomienka na 9. máj 1945 v podaní študentky Gymnázia L. Dúbravu Veroniky Kelemenovej, ktorú pripravila Mgr. D. Balážiová.

Slávnostný príhovor predniesol Jozef Jánsky, podpredseda Oblastného výboru Zväzu protifašistických bojovníkov v Galante. Prítomným účastníkom sa prihovoril aj Michal Deraj, prednosta Okresného úradu Dunajská Streda. V oboch príspevkoch rezonovala nová celosvetová situácia, blízkosť vojnového konfliktu, ale aj nesmierna úcta a rešpekt k obetiam II. svetovej vojny a hrdinským činom tisícov vojakov a civilistov. Pokračovaním pietnej slávnosti bol akt kladenia vencov a kytíc za znenia smútočných pochodov k Pomníku padlých hrdinov v Dunajskej Strede.

Mimoriadnou skutočnosťou bola vysoká účasť verejnosti, predovšetkým mládež - žiaci a študenti, s pedagógmi z dunajskostredských škôl. Svojou prítomnosťou a dôstojným vystupovaním nevšedne umocnili nielen atmosféru podujatia, ale aj odkaz nezmyselnosti všetkých bývalých i súčasných vojen. Našou spoločnou túžbou je žiť v mieri, tvoriť hodnoty, stále a nie podenkové, žiť v rešpekte v spoločnosti doma i s národmi sveta a v neposlednom rade s rešpektom a úctou k prírode.

Ďakujeme za účasť žiakom zo ZŠ na Jilemnického ul. pod vedením Eriky Zsigmundovej a Rozálie Vörösovej, zo ZŠ na ulici Smetanov háj pod vedením zástupkyne školy Moniky Benkovskej a študentom z Gymnázia L. Dúbravu pod vedením riaditeľky školy Moniky Sihelskej.  

Z politických strán boli účastní členovia strany Hlas – sociálna demokracia pod vedením jej okresného predsedu Borisa Benkoviča. 

V závere Osláv 77. výročia Oslobodenia a ukončenia 2. svetovej vojny odznela hymnická pieseň - Kto za pravdu horí. Spomienkovou slávnosťou sme chceli vzdať úctu hrdinom, upriamiť pozornosť na navyšujúcu potrebu chrániť mier a slobodu, brániť nárastu fašizmu a nacizmu.

Všetkým ďakujeme za účasť!

 

Videá

Embedded thumbnail for Slávnosť k 77. výročiu ukončenia II. svetovej vojny s vysokou účasťou verejnosti

Obrázky