Seniori, pozor na falošných sčítacích asistentov!

Vzdelávanie, prevencia drogovej závislosti a kriminality
16.04.2021

Seniori, pozor na falošných sčítacích asistentov!

Rady seniorom“ bezkontaktná prevencia cieľovej skupiny – seniori

Žitnoostrovské osvetové stredisko /zriaďovateľ TTSK/, metodička Bc. Erika Sinová, v spolupráci s preventistkou kpt. Bc. Ivetou Végh z Okresného riaditeľstva polície v Dunajskej Strede vzdelávajú a upriamujú pozornosť škôlkarov, deti, mládeže a seniorov v oblasti prevencie sociálno-patologických javov. Tentoraz boli ich cieľovou skupinou seniori a tov súvislosti s realizáciou elektronického sčítania domov, bytov. Senior, zákonom chránená osoba (osoba nad 60 rokov), je totiž často obeťou trestnej činnosti, ktorá je v priaznivom prípade spojená so stratou ich celoživotných úspor, a v horšom prípade sa žiaľ končí aj tragickejšie.

Hlavným cieľom programu „Seniori, pozor na falošných sčítacích asistentov! V rámci projektu: „Rady seniorom“ bezkontaktnej prevencie je upozorniť občanov, predovšetkým seniorov, osoby samostatne žijúce, prípadne imobilné, okresu Dunajská Streda, aby boli obozretní a nestali sa obeťou podvodníkov. Cenné rady a odporúčania sú seniorom sprostredkované prostredníctvom letáku, ktorý obdržia osobne, v poštovej schránke a taktiež sú informovaní pomocou médií ako obecný rozhlas, televízia, internet. Sú oboznámení o možnosti využiť službu asistovaného sčítania, od 1.4.2021 – 31.10.2021, stacionárnym asistentom, resp. mobilným asistentom.

V prípade, ak potrebujú pomoc pri elektronickom sčítaní, majú v prvom rade využiť pomoc svojich príbuzných, známych alebo osoby, ktorým dôverujú. Ak majú záujem využiť službu asistovaného sčítania, informujú sa vo svojej obci, alebo v meste. Seniori sú prostredníctvom informačnej kampane upozornení na rôzne úskalia páchania trestnej činnosti novodobých podvodníkov, zlodejov. Sú oboznámení, že mobilný asistent ich navštívi, len ak sú vopred dohodnutí, preukazuje sa služobným preukazom, a je dobré dohodnúť sa na čase, prípadne poznať a overiť si jeho priezvisko.

Dňa 17. marca 2021 bol sprostredkovaný leták, poskytujúci základné rady ako sa chrániť pred podvodníkmi, starším občanom územia mesta Gabčíkovo. V obciach Vrakúň, Bodíky, Vojka nad Dunajom, Dobrohošť, Baka, Trstená na Ostrove, Horný Bár a Jurová v rámci projektu: „Rady seniorom“, týkajúce sa bezpečnosti počas sčítania obyvateľov, v spolupráci s Obecnými úradmi sa roznieslo do poštových schránok v horeuvedených obciach celkom 500 ks propagačného materiálu a dňa 18. marca 2021 seniorom v obciach Kostolné Kračany, Kráľovičove Kračany, Holice na Ostrove, Horná Potôň, Michal na Ostrove, Orechová Potôň, Veľké Blahovo a Vydrany v rámci projektu: „Rady seniorom“, týkajúce sa bezpečnosti počas sčítania obyvateľov, v spolupráci s Obecnými úradmi sa roznieslo do poštových schránok v horeuvedených obciach celkom 300 ks propagačného materiálu.

Dňa 25. marca 2021 to boli okolité obce okresného mesta Dunajská Streda - Dunajský Klátov, Jahodná, Horné Mýto, Trhová Hradská, v spolupráci s Obecnými úradmi sa roznieslo do poštových schránok vyššie uvedených obcí celkom 300 ks propagačného materiálu.

V súčasnej situácii patria seniori medzi jednu z najohrozenejších skupín obyvateľov. Sú obmedzení nielen súčasnou pandémiou koronavírusu, ale aj novými pokusmi podvodníkov, zneužiť túto situáciu a okradnúť ich o celoživotné úspory. A preto pokladáme za potrebné upozorniť túto extrémne rizikovú skupinu, aby si dávala pozor na podvodníkov, ktorí sa prezentujú ako sčítací asistenti a nepožičiavať, nedávať peniaze za služby vopred osobám, ktoré nepoznajú.

Text, fotky: Bc. Erika Šinová

 

Obrázky