ROK KRESŤANSKEJ KULTÚRY

Písma našich predkov – hlaholika
10.07.2023

ROK KRESŤANSKEJ KULTÚRY

Písali sme písmom našich predkov

HLAHOLIKA

Od príchodu Cyrila a Metoda na Veľkú Moravu uplynulo už 1160 rokov. Pri tejto príležitosti Žitnoostrovské osvetové stredisko (zriaď. TTSK) v dňoch 20. až 23. júna 2023 privítalo v zastúpení škôl mesta D. Stredy - Špeciálnu ZŠ, ZŠ na ulici Smetanov háj ako aj študentov Súkromnej strednej odbornej školy z vyučovacím jazykom maďarským. Miestom realizácie boli priestory Kreatív klubu Gallery Nova ŽOS, ktoré navštívilo spolu takmer šesťdesiat žiakov.

Metodička ŽOS Mgr. Erika Sinová im priblížila život a dielo apoštolov Slovanov, ktorí o.i. preložili do staroslovienčiny liturgiu (texty bohoslužieb) a takisto aj časť Biblie. Na tvorivých dielňach si účastníci precvičili znaky hlaholiky husím a dokonca aj orlím perom, ktoré namáčali do čierneho tušu , akoby do kalamára. Starobylým písmom si zapísali svoje mená a niektorí písmo očarilo natoľko, že si precvičili všetky hlaholské znaky a dokonca znakmi hlaholiky napísali aj pochvalný a ďakovný list pani učiteľke.

Spoločným čítaním Staroslovanského otčenáša v staroslovienčine si priblížili staroslovienčinu - slovanský jazyk, ktorý si Konštantín a Metod zvolili pre svoje účinkovanie na Veľkej Morave. Poznaním našej histórie sme mládež povzbudili ku kladnému vlastenectvu a vyzdvihli kresťanské korene Slovákov a Európy.

Nasledovala diskusia. Súčasťou podujatia bola taktiež knižná výstava, ktorá dotvorila atmosféru osláv a vytvorila priestor pre podporu vzťahu k čítaniu. Podujatie bolo organizované dvojjazyčne.

Žitnoostrovské osvetové stredisko vydalo pri príležitosti 1150. výročia príchodu sv. Cyrila a sv. Metoda krásnu a praktickú záložku so znakmi hlaholiky, ktorá je dodnes aktuálna a používa sa v školách. Zrealizovanými aktivitami sme, veríme, prispeli k zachovaniu odkazu vierozvestcov sv. Cyrila a Metoda.

Vedúcou podujatia bola odborná metodička ŽOS Mgr. E. Sinová

Text: - ES-

Foto: jAs, bc. J. K. Stefankovics

 

 

Obrázky