Prvá prázdninová návšteva v Gallery Nova na osvete

Gallery Nova
04.07.2022

Prvá prázdninová návšteva v Gallery Nova na osvete

Prišli k nám deti z denného letného tábora zo ZŠ na ulici Smetanov háj v Dunajskej Strede.

Výber z výstavy Žitnoostrovské pastelky bude pristupný celé leto od 11. VII. 2022.

Tešíme sa na Vás!

 

Obrázky