Projekt Bezpečne za kultúrou

Aktuality
08.04.2021

Projekt Bezpečne za kultúrou

Zriaďovateľ Žitnoostrovského osvetového strediska, TTSK

realizoval projekt z dotačnej výzvy Ministerstva investícií regionálneho

rozvoja a informatizácie SR "Bezpečne za kultúrou".Súčasťou projektu je aj nákup hygienických a ochranných prostriedkov

do organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti Trnavského samosprávneho kraja.Projekt je realizovaný s finančnou podporou Ministerstva investícií

regionálneho rozvoja a informácií SR.

Obrázky