Pripravujeme sa na Vianoce

Klubová činnosť
29.12.2015

Pripravujeme sa na Vianoce

V prvú adventnú nedeľu sa v Kreativ klube Žitnoostrovského osvetového strediska /zriaďovateľ TTSK/ stretli výtvarníčky s Líviou Karika. Tieto schôdzky prebiehajú pravidelne raz mesačne už piaty rok a zámerom stretnutí je kreslenie mandál – farebných kruhových obrázkov na čiernom kartóne. Hotový obrázok však nie je cieľom, ale cestou k relaxácii, oddychu a odpočinku. O úspechu týchto stretnutí svedčí už niekoľkoročná tradícia, jedna kolektívna, ale už aj mnohé individuálne výstavy. Naposledy to bola práve Lívia Karika, ktorá mala krásnu výstavu mandál v Győri v novembri t.r. v kultúrnom dome Józsefa Attilu. A s veľkým úspechom. Začiatok jej cesty ku kresleniu mandál sa datuje až k roku 1997, keď Lívia začala navštevovať skupinu maliarky spirituálneho sveta - Margit Neumann Thomsen z Dánska, ktorá sa pravidelne stretáva v Budapešti. Spočiatku sa venovali maľovaniu a kresleniu v duchu arteterapie a neskôr mandalám. Výtvarná pedagogička sa napokon rozhodla ponúknuť to, čo sa naučila aj domácim záujemcom. O tom, že je to ponuka veľmi hodnotná, svedčí aj neustály záujem zo strany verejnosti.
 
 
 
Tvorivé dielne
 
S  medovníčkami a vianočnými oblátkami. To už je krásna a voňavá tradícia osvety v Dunajskej Strede. Po celý týždeň od Mikuláša sa v klubovni a Kreativ klube striedali študenti a žiaci dunajskostredských škôl. Najskôr zdobili medovníčky. Naslovovzatí odborníci – cukrári zo Súkromnej spojenej školy na Neratovickom námestí. Ich zručnosť prekvapila aj samotných učiteľov. Potom nasledovalo pečenie pravých vianočných oblátok. Táto činnosť púta každého – veľkých i malých. A hlavne fakt, že napečené sa hneď aj koštuje J s veľkou chuťou! Neskôr žiaci zo Základnej šp. školy a ZŠ s vjm. Zolána Kodályho mali možnosť výberu. Nielenže piekli oblátky, zdobili medovníčky, ale si mohli vyrobiť aj darček pre rodičov či súrodenca a po vyčerpaní tvorivých aktivít mali možnosť oddychu vo filmovom klube ŽOS pri ľudových rozprávkach v materinskom jazyku. Počas dňa sa im venovali metodičky ŽOS Ingrid Molnárovej, Gabiky Borosovej a Erika Sinová.
 
 
 
Stánok dobrej nádeje
 
Aj tento rok osvetári otvorili prezentačný stánok v Dunajskej Strede   pod názvom STÁNOK DOBREJ NADEJE. Na jeho pulte boli vystavené ručné práce, ale aj malé umelecké dielka z prác klientov domovov sociálnych ústavov, ale aj členov spoločenstva ZPMP Dunajská Streda. Za pultom sa po celý deň s dohľadom svojich pedagógov či rodičov osvedčili aj samotní tvorcovia – ľudia so zdravotným a mentálnym postihnutím. Je to pre nich výnimočná možnosť dokázať svoju šikovnosť a komunikovať s ľuďmi na verejnosti. Tento rok len vďaka veľkorysosti vedenia obchodného domu Max – sa Stánok dobrej nádeje s pestrou ponukou tovaru vlastnej výroby rozložil práve tu v priestoroch na prízemí. Za pultom sa striedali zástupcovia z DSS Horného Baru, Veľkého Medera a ZPMP z Dunajskej Stredy. Ako prezradili vedúcej projektu Mgr. Ingrid Molnár /ŽOS/, stánok zaznamenal tento rok nebývalý úspech, všetok tovar sa minul a tak zruční šikovníci si môžu nakúpiť nový materiál a už dnes rozmýšľať nad tým, čím by zákazníkov na budúce prekvapili.
 
-sve-