Priatelia prírody

Environmentálna výchova – prednášky
18.05.2022

Priatelia prírody

Environmentálne aktivity Centra sociálnych služieb v Jahodnej v rámci projektu XVI. Studňa Európy – zachráň živú vodu

            Zdieľame veľkolepú oslavu Svetového dňa Zeme Centra sociálnych služieb v Jahodnej, zo dňa 22. apríla 2022, družobnej organizácie v rámci environmentálnych aktivít projektu XVI. Studňa Európy – zachráň živú vodu Žitnoostrovského osvetového strediska v Dunajskej Strede. Aj oni si ukážkovo pripomenuli deň našej Zeme.

Zorganizovali besedu o najdôležitejších aspektoch ochrany našej planéty, problematike separovania a recyklovania odpadu. Ukážkovite udržujú okolitý park zariadenia a zodpovedne selektujú biologický materiál, ktorý kompostujú. Ozdobou ich exteriéru je zeleninová záhrada. Nezabúdajú ani na separovanie odpadu a často sa stretnú zaujímavých tvorivých dielňach, na ktorých recyklujú a upcyklujú. Koordinátorkami environmentálnych aktivít zariadenia sú Mgr. Elena Kántorová a Mgr. Anikó Nagyová.

Ďakujeme za inšpirujúce enviro aktivity podporujúce zachovanie našej drahej planéty Zem. Poďte aj Vy do toho s nami! Ochráňte životné prostredie aj  vlastné zdravie. Inšpirujte druhých a pošlite nám prosím krátku správu s priložením fotografií vašej enviroaktivity.

 

Obrázky