Pozvánka - Hurbanove pero

Písma našich predkov – hlaholika
19.10.2017

Pozvánka - Hurbanove pero

HURBANOVE PERO - DNI HLAHOLIKY NA OSVETE - PÍSMO NAŠICH PREDKOV
 
tvorivá dielňa s nácvikom písania aj hlaholiky husím perom.
 
Rok Jozefa Miloslava Hurbana. Na počesť 1154. výročia príchodu sv. Cyrila a Metoda.
 
 

Obrázky