A porota sa rozhodla !

Výtvarné spektrum
19.04.2022

A porota sa rozhodla !

Dňa 5. apríla 2022 zasadala na u nás na Osvete odborná porota okresnej a krajskej súťaže XXV. Výtvarné spektrum.

A mala veru čo robiť! 

Do okresného kola za Dunajskú Stredu bolo zaslaných 70  výtvarných diel a do krajského kola Trnavského kraja  až 142 diel !!!

Je to veľmi pekný počet a mimoriadna účasť, ale teší nás, že je aj vysoká úroveň .

Veľké ďakujem patrí všetkým účastníkom súťaže

a veľká gratulácia všetkým oceneným a vystavujúcim 

Stretneme sa v máji na vernisáži v galérii Žitnoostrovského  múzea.

Do videnia  

 

Vedúcou metodičkou podujatia je PhDr. Dagmar Madarásová

 

Výtvarné spektrum je realizované s príspevkom FONDU PRE PODPORU UMENIA

 

Foto:  žos- grafik

 

Dokumenty

Obrázky