Pokračujeme v prevencii aj u seniorov…

Vzdelávanie, prevencia drogovej závislosti a kriminality
15.11.2021

Pokračujeme v prevencii aj u seniorov…

Okresné riaditeľstvo polície v Dunajskej Strede, menovite preventistka kpt. Bc. Iveta Végh v spolupráci so Žitnoostrovským osvetovým strediskom /TTSK/ - s metodičkou Mgr. Erikou Sinovou pokračujú v školeniach prevencie. Nezabúdajú ani na seniorov okresu Dunajská Streda.

Starší ľudia patria medzi jednu z ohrozených skupín obyvateľstva, pre ktorú je potrebná ochrana prostredníctvom prevencie. Dňa 11. novembra 2021 zavítali do Klubu seniorov v Kráľovičových Kračanoch. Seniori klubu boli v rámci prednášky „Bezpečná jeseň života” upozornení na rôzne pasce a nástrahy rôznorodých kriminálnych živlov, ktoré na nich číhajú v prípade ich veľkej dôverčivosti Dostali aj odborné a efektívne rady, ako postupovať v prípade, ak ich navštívia podvodníci. Polícia zabezpečila pre účastníkov informačné letáky „Seniori pozor, nestaňte sa obeťou zlodejov a podvodníkov”, „Seniori, ochráňte si svoje celoživotné úspory!” a nálepku „Podvodník, mňa neokradneš!”

Vedúcou aktivity je odborná metodička ŽOS Mgr. Erika Sinová.

 

Obrázky