PASTELKY - veľkolepo v kaštieli BEZERÉDJ

Žitnoostrovské pastelky
08.11.2023

PASTELKY - veľkolepo v kaštieli BEZERÉDJ

A do tretice v Győri:

PASTELKY -   veľkolepo v kaštieli BEZERÉDJ

 

Veľmi sme sa tešili na opätovné stretnutie s kolegami, spoluorganizátormi a dnes už možno povedať i vernými priateľmi z Kultúrneho strediska Józsefa Attilu v Győri. Tretia putovná výstava z úspešných diel medzinárodnej súťaže výtvarnej tvorivosti detí predškolského veku XXIV. Žitnoostrovské pastelky sa konala v  citlivo zreštaurovanom  klasicistickom kaštieli BEZERÉDJ v Menfőcsanaku. Neopakovateľné miesto výstavy s neopakovateľnou atmosférou.

         Chladné múry priestranných sál slúžiacich na kultúrne a spoločenské účely 6. novembra 2023 rozohriala paleta teplých farieb, ktorými sú detské kresby XXIV. ročníka medzinárodnej súťaže Žitnoostrovské pastelky nasýtené. Očarili nielen pani učiteľky a deti z miestnej materskej  a základnej školy, ale aj rodičov a starých rodičov. Dokonca i pána viceprimátora Szabolcsa Szelesa, ktorý vo svojom prejave vyzdvihol detský optimistický pohľad na svet, v dnešnej neľahkej dobe, vzácny a tak potrebný. Osobitne spomenul svoj osobný veľký zážitok z vernisáže v júni t.r. v Dunajskej Strede, ktorý, ako sa vyznal aj dnes,  ho nesmierne dojal a má z neho nádhernú celoživotnú spomienku. Ako povedal, pátral po obdobnom „festivale“  detskej kresby a maľby v Európe, ale nič podobné s obdivuhodnou 24 rokov trvajúcou históriou a na tak vysokej úrovni,  nenašiel !!!

Diela ho natoľko oslovili, že  riaditeľke Žitnoostrovského osvetového strediska Mgr. Jane Svetlovskej a Žitnoostrovským  pastelkám, medzinárodnej súťaže najmenších,   vyjadril maximálnu podporu vo forme spolupráce a propagácie súťaže v meste Győr. Gitka Kováčiková, členka odbornej medzinárodnej poroty sa, ako bývalá výtvarná učiteľka materskej školy a metodička,  prihovorila predovšetkým deťom. No a my, osvetári, sme sa zas obohatili o príjemný kultúrny zážitok z vystúpenia skupiny škôlkarov z  Szivárvány v Menfőcsanaku a talentovaného Zoltána Jakaba (hra na husle) a Tamása Soósa (recitácia) z miestnej Základnej školy.

Nakoniec sme si v družnom rozhovore pozreli všetci výstavu a po nej sme pokračovali v Pamätnej izbe maďarskej spisovateľky Erzsébet Galgócziovej pracovnou schôdzkou  so spoluorganizátormi, aj s pánom viceprimátorom, riaditeľom kaštieľa Bezerédj Vilmosom Nagyom a s vedúcim pracovníkom Kultúrneho strediska Józsefa Attilu,  Andrásom  Benyikom, ktorému s úctou ďakujeme za dlhoročnú krásnu spoluprácu.

Je radosť vracať sa na miesta, kde vás vždy vítajú s otvorenou náručou a všestrannou podporou. ĎAKUJEME ! Do videnia v roku 2024.

Podujatie v Győri sa uskutočnilo za nebývalej pozorností médií a správy boli uverejňované  ešte v ten deň popoludní. Ďakujeme!

 Projektovou manažérkou XXIV. Žitnoostrovských pasteliek je PhDr. Dagmar Madarásová, odborná metodička ŽOS.  Súťaž bola realizovaná s finančnou podporou FPU,  mesta Dunajská Streda a sponzorov z okresu Dunajská Streda a Bratislava.

 

Text: Mgr. Jana Svetlovská, Dagmar Madarásová

Foto: Bc. Áron Derzsi

 

Obrázky