Pastelková radosť vo Veľkom Mederi

Žitnoostrovské pastelky
14.10.2022

Pastelková radosť vo Veľkom Mederi

Z celoštátnej súťaže detí predškolského veku ŽITNOOSTROVSKÉ PASTELKY sa už dávno  stala súťaž svetová. Nečudo, že na vernisáž na jar cestujú nielen z celej republiky a z okolitých krajín, ale z krajín veľmi ďalekých.
Úroveň obrázkov je veľmi vysoká a tak by bolo veľkou škodou, keby  expozícia po odznení fanfár zostala ležať  v archíve. Organizátori aktívne vyhľadávajú možnosti prezentácie a to nielen na Slovensku. Už šestnásť rokov /aj teraz/ obrázky  obdivujú  aj v susednom Győri, kde je vernisáž  stredobodom spoločenského záujmu. Tento rok je jedna expozícia práve teraz  vo Vzdelávacom stredisku Józsefa Attilu a chystajú sa ďalšie. Na Slovensku je to Bratislava, Piešťany, Nitra, Trnava, Galanta, Šamorín, ale predovšetkým Veľký Meder. Práve tu sme 12. októbra 2022 v plnej paráde otvorili výstavu z výberu XXIII. ročníka populárnej svetovej súťaže predškolákov. Prítomných na pôde MsKS Mateja Korvína privítal  LADISLAV  GÚTAY, riaditeľ, hosťom podujatia bol primátor  Gergő Holényi a  výstavu otvorila  Jana Svetlovská, riaditeľka ŽOS. Lenže najdôležitejší účastníci boli tí najmenší – škôlkari z celého mesta. To bolo džavotu a smiechu, ale aj záujmu a obdivu k obrázkom. Medzi prítomnými boli a štyria víťazi tohto ročníka – Attila Számel, Bence Vass, Szilárd Fügedi a malá slečna Margarétka Kvapilová. Pán primátor a riaditeľka osvety týmto víťazom v rámci programu  zablahoželali sladkou odmenou, ktorú venoval pán Gútay.  A program bol veru veselý a radostný. Veľký obdiv patrí všetkým deťom a ich paniam učiteľkám. Predsa je len polovica októbra a kedy stihli nacvičiť tak bohatý program??? To zostáva tajomstvom. Aula kultúrneho strediska sa naplnila tak radostnou energiou, že veru nikomu z prítomných nechýbal úsmev na tvári.
A to dnes potrebujeme ako liek! 
Stačí len vojsť!
Hlavná súťaž – neuveriteľný XXIII. ročník a výstava s katalógom sa uskutočnili v júni t.r. v Žitnoostrovskom múzeu s príspevkom FPU, s podporou Mesta Dunajská Streda a na ocenenia malých Mederčanov prispelo aj mesto Veľký Meder. 
Ďakujeme aj všetkým dobrým ľuďom a firmám, ktorí nám  na jar finančne s dôverou prispeli na nákup ocenení pre deti.
Vedúcou podujatia je odborná metodička PhDr. Dagmar Madarásová.
Výstavu veselú, farebnú, plnú radosti si môžete v aule MsKS M. Corvína vo Veľkom Mederi pozrieť do 5. novembra 2022.
Text :- sve-
Foto: Bc. J.K. Stefankovics

Obrázky