Osveta pre deti !

Folklór, hudba, spev, zbory
25.10.2022

Osveta pre deti !

Koncom minulého roka sme boli spoluzakladateľmi novej tanečnej
skupiny! 
Tanečnej skupiny HABIBI JUNIOR 
 A pokračujeme ...
V sobotu dňa 22.10.2022  sme sa spolu roztancovali 
Deti a mládež z Centra pre deti a rodiny v Dunajskej Strede
III. Umelecké tvorivé dielne spevu a tanca
Termín realizácie:
S príspevkom Ministerstva kultúry Slovenskej republiky
Program – kultúra znevýhodnených skupín                
Spolupráca s MsKS  Benedeka Csaplára 
Ďakujeme Hajnalke a Alexandre Hajdú. 
Radosť, smiech a zdravý pohyb!
 
Tešíme sa na ďalšie stretnutia!!! 
Ďakujeme firme Minit sro za občerstvenie
Vedúca  podujatia je Mgr. Ingrid Láng
 

Obrázky