Opäť sme spočítali bociany v našom okrese

Poznaj a chráň
29.07.2022

Opäť sme spočítali bociany v našom okrese

Najznámejším bocianom v Európe je bocian biely. Povery spájané s bocianmi sa tradujú dodnes. Ich starostlivosť o rodinku, zodpovednosť a obetavosť je veru ukážková. Prvé bociany sa na našom území objavujú zväčša začiatkom apríla. Na Slovensku hniezdi približne 1260 až 1350 párov bociana bieleho. Priemerná dĺžka života bocianov je približne 15-20 rokov. Kruhový biely bocian sa dožíva až 33 rokov. Najväčším nepriateľom bocianov je, ako inak, človek. Mokrade miznú, lúky sú suché, bociany nenachádzajú dostatok potravy na Žitnom ostrove. Mnohé však zomierajú vo vedeniach vysokého elektrického napätia a ako sme sa nedávno dozvedeli, dokonca zomierajú aj pod kolesami aut!!! Prieskumu sčítavania bocianích hniezd a bocianov v jednotlivých mestách a obciach okresu Dunajská Streda sa v rámci projektu XVI. Studňa Európy – zachráň živú vodu! venovala metodička Žitnoostrovského osvetového strediska Mgr. Erika Sinová. Cieľom realizovaného prieskumu je sledovanie počtu bocianov v rámci Medzinárodnej kampane a spočítanie bocianov v našom okrese. Zároveň sa takto dozvedáme o celkovej situácii v tejto oblasti u nás. Žiaľ je veľmi smutná, napriek tomu, že tento rok oproti minulým evidujeme malé prírastky. Príchod bocianov bol v tomto roku opäť oneskorený. Z realizovaného prieskumu vidíme, že v našom okrese je v tomto roku z pôvodných 34 bocianích hniezd obsadených len 21, čo je oproti minulému roku rovnaká obsadenosť. Z teplých krajín sa v tomto roku k nám vrátilo späť o dvoch bocianov viac, teda spolu 41 dospelých bocianov. V porovnaní s minulým rokom - 34 bocianích mláďat - počet mláďat stúpol aj o 2 bocianie mláďatká - spolu 36-. Bocianie hniezda v meste Gabčíkovo a obciach Baloň, Kráľovičove Kračany, Ňárad, Orechová Potôň a Pataš zostali v tomto roku neobsadené. Krásna správa je, že v Dolnom Štále, Hornom Bare, Malej Pake, v Medveďove, Ohradoch, Vrakúni a Vydranoch mali bocianie páriky po dve mláďatká. A zaznamenali sme aj aj veľký úspech!!! V bocianích hniezdach v obciach Trhová Hradská a Jahodná pribudli v každom hniezde tri mláďatká malých bocianov. A opäť po rokoch fantastická správa: v Boheľove, Ňárade a v Padáni dokonca až štyri mláďatká v jednom hniezde. Tešíme sa spolu s vami. A dúfame, že tie horúčavy aj prežili ... Žitnoostrovské osvetové stredisko ďakuje pracovníkom obecných úradov, ktorí nám každoročne hlásia stavy a dokonca niektorí pošlú aj fotografie. Veríme, že sa nám spoločnými silami podarí vybudovať pozornejší, láskavý a pozitívny vzťah k bocianom v celej našej verejnosti. Najdôležitejší je však prístup poľnohospodárov, farmárov, znížiť osev repky olejnej, znížiť nebezpečnú chemizáciu polí, vysádzať vetrolamy a remízky, obnoviť mokrade. Vrátiť sa k tradičnému pestovaniu poľnohospodárskych plodín v zmysle našich starých otcov a ukončiť ich tzv. neprirodzenú „VÝROBU“ .

Fotky: Áron Derzsi, Erik Németh

Obrázky