Opäť prevencia, tentokrát v škôlke…

Vzdelávanie, prevencia drogovej závislosti a kriminality
23.06.2023

Opäť prevencia, tentokrát v škôlke…

Bezpečnosť a ukážka práce psovoda

 

Vo štvrtok 15. mája 2023 sa v priestoroch ihriska Materskej školy v Dolnom Štále, v rámci preventívnych aktivít Okresného riaditeľstva polície v Dunajskej Strede, preventistka mjr. Ing. Tünde Nagy a PhDr. Mária Fedačková, z oddelenia služobnej kynológie odboru poriadkovej polície, v spolupráci so Žitnoostrovským osvetovým strediskom /TTSK/, metodičkou Mgr. Erikou Sinovou, uskutočnila zaujímavá akcia. Prednáška o doprave, bezpečnosti na cestách bola spestrená aj praktickou ukážkou práce psovoda. Policajné psy sa zúčastňujú preventívnych akcií. Policajný psovod p. Majka deťom predviedla výcvik policajného psa v poslušnosti, pachové práce a iné schopnosti. Hviezdou ukážky bola 7. ročná služobná fenka Tara, špecializovaná na vyhľadávanie výbušnín. Následne sa deti rozprávali s preventistkou Tünde o „Bezpečnosti na cestách”. Oboznámili sa s pravidlami cestnej premávky, naučili sa ako ochrániť zdravie a život. Prostredníctvom interaktívnej prednášky a prezentácie získali teoretické poznatky o pravidlách cestnej premávky, správania sa na ulici a možnosti ich uplatnenia v praktických aktivitách. Školenia sa zúčastnilo takmer 40 škôlkarov.

Deti sa výborne zabávali. Od policajtiek dostali policajné pexeso, reflexnú pásku a   maľovanky na lepšie osvojenie pravidiel cestnej premávky o dopravných značkách, povinnom vybavení bicykla a obdržali taktiež metodické tlačoviny v maďarskom  jazyku „Chránim sa!” a „Náš život sa zmenil”, ktoré v spolupráci s Okresným riaditeľstvom polície v Dunajskej Strede vytvorilo a vydalo z vlastného rozpočtu Žitnoostrovské osvetové stredisko.

Vo vzdelávaní pokračujeme!

 

Text a foto: -ES-

 

Obrázky