Okresný seminár: Svetový deň vody: DEŇ ŽITNÉHO OSTROVA

Studňa Európy – zachráň živú vodu
24.05.2019

Okresný seminár: Svetový deň vody: DEŇ ŽITNÉHO OSTROVA

Žitný ostrov je najväčšou a vzácnou zásobárňou pitnej vody v strednej Európe. Je čím ďalej tým väčším a nezaplatiteľným pokladom. V posledných rokoch vidíme ako sa hýbe cena ropy – tešíme sa keď klesá, ale cena pitnej vody stúpa ... geometrickým radom. A nezastaví sa. V roku 1992 Valné zhromaždenie Organizácie spojených národov schválilo 22. marec za Svetový deň vody. Žitnoostrovské osvetové stredisko /zriaďovateľ TTSK/ už trinásť rokov organizuje cyklický program environmentálnych podujatí, ktorý je celoročný. Jeho jednotný názov je STUDŇA EURÓPY – zachráň živú vodu!  Dokonca sme vyhlásili tento „deň vody“ za DEŇ ŽITNÉHO OSTROVA. Osvetári spolu so žiakmi, učiteľmi, študentmi, klientmi domovov sociálnej starostlivosti a ostatnými občanmi celého regiónu v minulosti urobili a stále aj robia skutočne veľa dobrej práce na poli ochrany prírody a vody.
 
Na pôde Žitnoostrovského osvetového strediska sa dňa 26. III. 2019 stretli koordinátori environmentálnej výchovy, účastníci desaťročného projektu STUDŇA EURÓPY – zachráň živú vodu! pri príležitosti Svetového dňa vody. V rámci programu bola pútavá prezentácia zástupcov Západoslovenská vodárenskej spoločnosti a.s. – odštepný závod Dunajská Streda – jeho riaditeľa Ladislava Sebőa a RNDr. Ildikó Mitsovej.  Cieľom ich prezentácie bolo zvýšenie povedomia v problematike ochrany pitnej vody Žitného ostrova, služieb, ktoré táto spoločnosť poskytuje, zručnosti a činy, ktoré môže každý občan doma či v práci, každá firma a pracovisko urobiť pre znižovanie znečistenia prostredia a samotnej vody. Pozornosť pútali aj informácie ohľadom situácie vodných zdrojov v okrese, hladina dusičnanov v pitnej vode, ktorú dodávajú do domácností – mimochodom je veľmi nízka a je v mnohých prípadoch vhodná pre dojčatá. Účastníci sa živo zaujímali o možnostiach vyšetrenia vody z vlastnej studne a taktiež poukazovali na vandalské zaobchádzanie so zdrojmi zo strany developerov, ktorý tu prevádzkujú mimoriadnu stavebnú činnosť. Stretnutie malo aj druhú časť a to vyhodnotenie programu XII. ročníka Studňa Európy – zachráň živú vodu. Do minulého ročníka sa zapojilo 21 organizácií. Počas roka sme spoluvytvárali množstvo podujatí k pamätným dňom - či už ku Dňu Zeme, vody, stromu, životného prostredia alebo Dunaja. Niekoľkokrát do roka sa organizuje zbieranie odpadu z plastov z prírody, je to aj množstvo vzdelávacích podujatí, výstav plodov Žitného ostrova, spoznávanie vtáčikov a ich kŕmenie v zime, napájanie vodou v lete a pod. Starostlivosť o zeleň v areáli školy či domova, alebo v exteriéroch a samotné sadenie stromov a iné. Každý účastník bol za svoju prácu odmenený štýlovým diplomom a špeciálnym kŕmidlom pre vtáčikov z rozpočtu ŽOS. Podujatie organizovalo Žitnoostrovské osvetové stredisko /zriaďovateľ TTSK/ z bežného rozpočtu.
 
Na stretnutí okrem občerstvenia bola v ponuke osvetárov aj čistá žitnoostrovská voda  J  v krčahu, záruka života na Zemi a u nás zvlášť. V diskusii si účastníci vymieňali svoje skúsenosti a názory.  Všetka česť a obdiv Studňa Európy – zachráň živú vodu – spája túto vzácnu /aj nami/ chránenú krajinnú oblasť, plnú vody. Veľká vďaka, že ju tu máme ...
 
Foto: žos - jAs