Okresný seminár: DEŇ ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

Studňa Európy – zachráň živú vodu
18.06.2018

Okresný seminár: DEŇ ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

Žitný ostrov je najväčšou a vzácnou zásobárňou pitnej vody v strednej Európe, ktorá je čím ďalej tým viac väčším a nezaplatiteľným pokladom. V posledných rokoch vidíme ako sa hýbe cena ropy – tešíme sa keď klesá, ale cena pitnej vody stúpa ... geometrickým radom. A nezastaví sa. Dvanásty ročník pôvodného projektu Žitnoostrovského osvetového strediska STUDŇA EURÓPY – zachráň živú vodu! má za cieľ chrániť prírodu, zdroje pitnej vody a vplývať na zmenu vedomia verejnosti v environmentálnej oblasti.
 
Odborný seminár pri príležitosti Medzinárodného dňa životného prostredia sa uskutočnil v klubovni ŽOS dňa 7. júna 2018. Stretli sa tu koordinátori enviro výchovy, vychovávatelia z domov sociálnej starostlivosti okresu a osvetári s lektorkou Slovenskej agentúry životného prostredia Mgr. Gabrielou Augustiničovovu. Vo svojej prezentácii účastníkom predstavila novinky strediska environmentálnej výchovy DROPIE, ktoré sídli hneď za hranicou nášho okresu – v Zemianskej Olči. Je to skutočne zelená oáza bohatých možnosti zážitkov v prírode a s prírodou. Stredisko má pod svojou ochranou veľký pozemok, na ktorom žijú zvieratá, budujú rôzne tipy záhrad – napríklad bylinkovú, alebo dažďovú a iné. Môžete ochutnať ríbezle, čerešne či dnes tak vzácne moruše. Z ponúkaných programov treba spomenúť: Letí, letí, všetko letí - rozprávanie o faune Chráneného vtáčieho územia Ostrovné lúky, pozorovanie vtáctva v teréne, oboznámenie sa s potrebami, nárokmi a ohrozeniami operencov v krajine. Vlastnoručná výroba a osadenie vtáčích búdok.
 
Putovanie po Dropom kráľovstve - lektorovaná exkurzia pre MŠ a I. stupeň ZŠ zameraná na spoznávanie typických prírodných, kultúrnych a historických zaujímavostí Dolného Žitného ostrova. Krása hávede v sieťke ukrytá - žiaci a žiačky sa stanú mladými zoológmi a vyberú sa na objavnú expedíciu za bezstavovcami lúčnych a mokraďových spoločenstiev Dolného Žitného ostrova. V strome spoznaj priateľa - počas potuliek po areáli Dropie sa žiaci a žiačky naučia spoznávať a rozoznávať základné druhy stromov a krov typických pre Žitný ostrov. Dozvedia sa o dôležitej a nezastupiteľnej funkcii stromov v poľnohospodárskej krajine. Tajomstvá hlavových vŕb - predstavenie jedinečného spojenia prírody a človeka veľmi typického pre Dolný Žitný ostrov. Hlavové vŕby, ktoré vznikli vďaka ľuďom, od nepamäti žijú spolu a vzájomne sa ovplyvňujú. A ešte mnohé iné.
 
V druhej časti programu sa rozprúdila bohatá diskusia. Treba spomenúť Obchodnú akadémiu a Gymnázium z Veľkého Medera, ktorí aj tento rok získali viacero ocenení. Okrem iných aj župnú cenu TTSK za to, že v rámci projektu Zelená škola študenti s ostatnými dobrovoľníkmi vysadili na poľné cesty takmer 9 km stromoradí – aleje líp, dubov, javorov a ovocných stromov, spolu takmer 950 stromčekov. Pani Ing. Klaudia Kiss, pedagogička školy veľmi zaujímavo rozprávala aj o iných aktivitách tejto úspešnej školy. Treba zdôrazniť, že mnohé výzvy a projekty, ktoré sú dnes veľmi propagované, Žitnoostrovské osvetové stredisko začalo propagovať už pred viac ako desiatimi rokmi. Napríklad ochrana drobných vtákov pod názvom Privítajme lastovičky! – Rok 2018 je vtákom roka lastovička, zber dažďovej vody, stavby hotelov pre hmyz, budovanie bylinných či kvetinových záhradiek v areáloch škôl, projekt Odbaľme Žitný ostrov! – zber plastov z prírody, vysádzanie pôvodných drevín v exteriéroch regiónu, ktoré sme dokonca získali ako dar od firmy SALIX TRADE s.r.o. v tisícových počtoch a iné. Diskusiou sa však stretnutie nekončilo. V závere organizátori – riaditeľka ŽOS Mgr. Jana Svetlovská a metodička podujatia Erika Sinová poďakovali účastníkom za ich aktívne činnosti v aktuálnom ročníku STUDŇA EURÓPY – zachráň živú vodu, odovzdali im štýlové diplomy a malý darček. Podujatie je cyklické a tak po prázdninách sa bude pokračovať v ochrane prírody Žitného ostrova.