Okresná výtvarná súťaž FAREBNÝ SVET RÓMOV

Farebný svet Rómov
08.04.2020

Okresná výtvarná súťaž FAREBNÝ SVET RÓMOV

Žitnoostrovské osvetové stredisko v Dunajskej Strede /zriaďovateľ TTSK/   každý rok vyhlasuje okresnú výtvarnú súťaž FAREBNÝSVET  RÓMOV pre deti a mládež rómskej  národnosti.Každoročne nás prekvapia apotešia obrázky rómskych detí, ktoré takto zviditeľňujú svoje videnie sveta. Poslaním súťaže je podnietiť deti a mládež rómskej národnosti k výtvarnému prejavu a prezentovať tvorivosť rómskych detí na výstavách. Odborná porota pod vedením výtvarného pedagóga Mgr. Dániela Krascsenitsa vyberie a ocení najlepšie práce, ako aj ďalšie pútavé pre výstavu v priestoroch Kultúrneho strediska Mateja Korvína vo Veľkom Meder. Slávnostné  otvorenie výstavy a ocenenie víťazov sa vždy uskutočnilo 8. apríla pri príležitosti Medzinárodného dňa Rómov.

Tento rok už zo známych dôvodov vyhodnotenie XVI. ročníka súťaže plánujeme až v druhom polroku 2020.

Foto: Takács Márk 14r.

Obrázky