Okamihy Ervina Barcziho v Gallery Nova

Gallery Nova
12.09.2020

Okamihy Ervina Barcziho v Gallery Nova

Vo galérii Žitnoostrovského osvetového strediska sa dňa 9. IX. 2020 uskutočnila vernisáž fotografií ERVINA BARCZIHO. Ide o člena FOTOKLUBU Galanta, ktorý sa každoročne zúčastňuje okresnej súťaže AMFO ako porotca, taktiež v rámci odborných seminárov pre neprofesionálnych fotografov a v neposlednom rade je aj lektorom pre fotoklub ISTER pri osvete v Dunajskej Strede. Z toho logicky vyplýva, že ho v našom regióne poznáme a netreba ho predstavovať.

Expozícia v GALLERY NOVA však hovorí niečo iné.

Ponúka fotografie s nevšedným príbehom.

Sám autor sa vyznal v tom, že časy keď mu učarovala fotografia a fotil všetko čo mu prišlo „do oka“ sú už dávno preč. Vo svojej tvorbe chce okrem obrazovej výpovede priniesť aj určité posolstvo, ktoré sa prihovorí aj divákom. FOTO-obrazy Ervina Barcziho veľmi potichu odhaľujú aj určité tajomstvo. Prvoplánovo tajomstvo fotografovaného – osoby, miesta, architektúry. Ale ... ale pravda je taká, že každý ten obraz nám prezrádza niečo o samotnom autorovi. Veľmi citlivo sleduje dianie okolo seba, dokonca aj také, čo sa nehýbe. Vyberá, selektuje a hlavne vníma. Náš svetoznámy majster maľby svetlom, nebohý TIBOR HUSZÁR, vždy tvrdil svojim žiakom, že fotiť treba najprv tým najjednoduchším fotoaparátom a na film. Žiaden drahý digitál...

Pretože treba vidieť. A Ervin Barczi nám touto nevšednou výstavou nevtieravo a potichu, ako to len on vie, našepkáva, že treba aj cítiť, vnímať. Dnes, s tými rúškami na tvárach oveľa viac ako inokedy. Kurátorom výstavy je úspešný umelecky fotograf a zakladateľ Galantského fotoklubu, donedávna aj dlhoročný riaditeľ Vlastivedného múzea v Galante, pán Jozef Keppert. Okrem iného uviedol, že Barczi vo svojej tvorbe vyhľadáva skôr zaujímavé detaily a tie následne výtvarne dotvorí. Osobitne si u autora váži prístup prostredníctvom previzuálizácie, čiže už vopred si ešte v predstave tvorí nafotené. Expozícia ponúka poetické zátišia, krajinky, architektúra, ale aj veľmi expresívne portréty, v ktorých obzvlášť dominuje seriál štylizovaných autoportrétov.

Hudbou slávnosť povzniesla ZUZANA BAZSÓ HORVÁTHOVÁ skladbami majstrov v hre na priečnej flaute.

V čase preventívnych opatrení sme sa tešili aj početnej návšteve, aj mimo okresu, dobrej atmosfére stretnutia, ktoré sa po otvorení prenieslo do záhrady osvete sa trvalo až do neskorého večera.

Ďakujeme firme MINIT s.r.o. za podporu tohto podujatia.

jana svetlovská

Foto: žos . jAs

Obrázky