Odbaľme Žitný ostrov

Studňa Európy – zachráň živú vodu
26.03.2021

Odbaľme Žitný ostrov

Naša Osveta už celých pätnásť rokov oslovuje verejnosť, školy, občianske združenia ale aj domovy sociálnej starostlivosti s výzvami na ochranu životného prostredia v rámci cyklického dlhodobého programu STUDŇA EURÓPY - ZACHRÁŇ ŽIVÚ VODU !

Pitná voda, zásoby ktorej má Žitný ostrov, je nesmierne ohrozená. Sú to predovšetkým hrozby zo strany nebezpečného chemického odpadu, ktorý sa sem šíri z Bratislavy, chémia v poľnohospodárstve - postreky a hnojivá, masívne odlesňovanie a vyrubovanie starých stromov a hromadenie odpadu, smetí v samotnej prírode.

Jednou z hlavných úloh bolo nielen zbieranie plastov z prírody, z brehov Dunaja , kanálov a nádrží, ale hlavne nezahadzovať.

Ešte stále zahadzujeme a len sem tam niekto zbiera.

Blížia sa veľkonočné sviatky, viac voľna dokonca vraj aj pekné počasie.

Pridáte sa ?

 

ODBAĽME ŽITNÝ OSTROV !

 

Pre každého kto sa zapojí, alebo už sa zapojil a dal o tom vedieť Žitnoostrovské osvetové stredisko pripraví prekvapenie.

Posielajte nám fotky, názov lokality a kontakt na Vás!

Ďakujeme!

Jana Svetlovská

 

Titulná fotka: pixabay

Obrázky