Ocenenie za profesionálnu prácu

Žitnoostrovské pastelky
14.06.2019

Ocenenie za profesionálnu prácu

XX. Žitnoostrovské pastelky - medzinárodná súťaž výtvarnej tvorivosti detí predškolského veku

 

Pri príležitosti jubilejného XX. ročníka súťaže sme sa rozhodli tento rok po prvýkrát oceniť aj materské školy, základné umelecké školy a pedagógov, ktorí  dlhodobo, no hlavne kvalitnou a profesionálnou prácou s deťmi prispievajú do našej medzinárodnej súťaže.

Diplomy boli udelené nasledovným školám a učiteľom na Slovensku:

Škola: Materskej škole v Skalitom-Ústredí

Meno: Marte Koričárovej

 

Škola: Materskej škole Fojstvo v Rakovej

Meno: Edite Gerátovej

 

Škola: Materskej škole s vyučovacím jazykom maďarským, Železničná, Veľký Meder

Meno: Erike Krastenits 

 

Škola: Materskej škole s vyučovacím jazykom maďarským, Októbrová, Dunajská Streda 

Meno: Anikó Kovács

 

Škola: Základnej umeleckej škole P. M. Bohúňa, Matúškova, Dolný Kubín 

Meno: Mgr. Eve Šprlákovej, Mgr. Anne  Gajdošíkovej

 

Škola: Základnej umeleckej škole, Bernolákova, Holíč

Meno: Mgr. Gabriele Vávrovej, Bc. Žanete Malárovej

Škola: Základnej umeleckej škole, Vajanského, Senica

Meno: Mgr. Hane Olsejovej

Škola: Základnej umeleckej škole Ivana Ballu, Námestie slobody, Dolný Kubín

Meno: Mgr. Danielovi Marčekovi

 

-foto-Németh

Obrázky