Nové múzeum otvorilo svoje brány

14.08.2023

Nové múzeum otvorilo svoje brány

Rómovia na Žitnom ostrove - Etnografické múzeum v Dunajskej Strede

od septembra čaká svojich záujemcov

 

V Dunajskej Strede 2. augusta 2023 bolo slávnostne odovzdané nové Etnografické múzeum -  Rómovia na Žitnom ostrove.  Na nevšednom slávnostnom otvorení sa zúčastnili zástupcovia vedenia mesta, ale aj veľvyslanectiev viacerých krajín, predstavitelia rómskych organizácií, kultúrnych, cirkevných a sociálnych inštitútov a občania mesta.

Prítomných pozdravil viceprimátor Dr. Juraj Puha, ktorý vo svojom prejave zdôraznil význam etnografického múzea, ako o dôkaze, že na kultúru a dedičstvo rómskeho národa nikdy nesmieme dovoliť zabudnúť a zároveň poďakoval jeho iniciátorovi, riaditeľovi Inštitútu pre romologický výskum,
metodiku a praktickú aplikáciu v Dunajskej Strede doc. Dr. Jozefovi Ravaszovi PhD. za vytrvalú a obetavú práca.

Za posledné tri roky vykonanej práci docent Jozef Ravasz sa vyjadril nasledovne:

„ Po roku 1989, po zmene vtedajšieho režimu a po založení Múzea rómskej kultúry v Brne v bývalom Československu, jedným z mojich dávnych snov bol, aby som jedného dňa na Žitnom ostrove založil inštitúciu zaoberajúcu sa rómskou kultúrou, konkrétne kultúrou, históriou, etnografiou maďarsky hovoriacich Rómov žijúcich v tomto regióne, popritom tento program musí nevyhnutne obsahovať aj príbeh pôvodu Rómov, priebeh presídľovania sa z ich pôvodnej domoviny, z Indie, až po ich usídlení v Európe. Odvtedy prešlo tridsať rokov a moja iniciatíva bola korunovaná úspechom. S hrdosťou môžem konštatovať, že vďaka pánovi primátorovi Dr. Zoltánovi Hájosovi a mestskému zastupiteľstvu, ktorí umožnili realizovať môj projekt, od prvého septembra Rómske etnografické múzeum na Žitnom ostrove bude otvorené pre tých záujemcov, ktorí chcú poznať históriu toho obdobia, keď Rómovia trvale sa usídlili na Žitnom ostrove. Na našej súčasnej stálej expozícii môžete si pozrieť reprodukčné fotografie, ktoré som nafotil v troch koncentračných táboroch: v Osvienčime, Birkenau a Terezíne. Tieto zábery verne odrážajú utrpenie obetí rómskeho holokaustu, ktorého sa nemilosrdne dopustili bezcitní nacistickí kati.

Stálou expozíciou vybavené múzeum, ktoré sa nachádza v budove Komunitného centra v Dunajskej Strede na Kračanskej ceste v budúcnosti v rámci stálych prehliadok so sprievodcom, vzdelávacích prednášok a podujatí víta záujemcov, predovšetkým žiakov a študentov základných a stredných škôl.

 

Mgr. Ingrid Láng

Foto: Rózsár Vince, J. Láng

 

Obrázky