Mládež spieva

Mládež spieva
04.03.2020

Mládež spieva

Krajská prehliadka speváckych zborov  v Dunajskej Strede

 

Dňa 3 marca. 2020 sa uskutočnila krajská prehliadka speváckych zborov Trnavského kraja v MsKS B. Csaplára v Dunajskej Strede pod názvom MLÁDEŽ SPEVA.  Na pódiu sa vystriedalo takmer 120 účastníkov. A to Hlohovčatá z Hlohovca, Detský spevácky zbor pri ZŠ Zoltána Kodálya s vjm. v Galante, Detský spevácky zbor ZUŠ zo Senice a Detský spevácky zbor Pacsirták  zo  ZŠ Móra Kóczána z Čiližskej Radvane.

Pred naplneným publikom v rámci 51. ročníka festivalu jednotlivé produkcie posúdila odborná porota v zložení  Prof. Mgr. art. Blanka Juhaňáková, Dr.art preds.poroty, ktorá vyučuje aj na  Janáčkovej akadémii v Brne, bola dlhoročnou dirigentkou zboru Slov. filharmónie a je držiteľkou ocenenia Krištáľové krídlo. Členkami poroty boli  Doc. Elena Šárayová – Kováčová, hlasová pedagogička, zakladateľka bratislavského detského zboru a  dirigentka Dámskeho komorného orchestra v Ba PhDr. a Dr. Katalin Kollár, Dis. art.  riaditeľka ZUŠ Dunajská Streda, dirigentka zboru sv. Juraja v D. Strede, hlasová pedagogička a profesionálna speváčka. Festival mal až tradične  štyri  časti – nesúťažnú a súťažnú, odborný rozborový seminár a popoludní festival, v neoficiálnej  atmosfére. Ako prvý sa na pódiu  predstavil  Detský spevácky zbor Pacsirták pri Základnej škole Móra Kóczána v Čilizskej Radvani. Tento malý zbor vznikol v októbri 2019.  Hravou formou ako nováčikovia nám zaspievali piesne  od Zoltána Kodálya z diela János Háry. Osobitne treba vyzdvihnúť hravosť a radosť z vystúpenia, je to dôležitá motivácia pre začínajúcich spevákov. Zbor vedie Mgr. Ildikó Kovácsová, ktorej patrí veľká vďaka za to, že  založila tento zbor, venuje sa deťom vo svojom voľnom čase a už teraz vidieť, že majú pred sebou  sľubnú budúcnosť. Stálicou programu festivalu je  Detský spevácky zbor pri ZŠ Zoltána Kodálya s vjm. v Galante, ktorý  bol založený v roku 1965!! Zakladateľom a dirigentom je vzácny pán učiteľ Csaba Balogh. Na celoštátnom festivale Znejúca pieseň sa zúčastnil 15 krát, kde získal umiestnenie v Zlatom a Striebornom pásme. Je pravidelným hosťom Kodályových dní v Galante. Pán Balogh je skutočne vzorom pre ostatných pedagógov a patrí mu naša úcta a hlboká vďaka za vzácne celoživotné dielo. Veď súbor tento rok si pripomína 55. výročie založenia a založil ho práve pán Balogh. Blahoželáme!!! HLOHOVČATÁ sú už tiež súčasťou nášho festivalu dlhé roky. Porota a aj my  organizátori sa vždy tešíme na ich vystúpenia plné radosti a veselosti. Dirigentka Mgr. Martina Baračková  vedie zbor od roku 2010 s nesmiernym zanietením a my máme možnosť vidieť ich odborný rast. Ich veselé vystúpenie zaujalo všetkých divákov, bolo plné prekvapení a zaujímavej choreografie. My sme v D. Strede mali možnosť sledovať ich odborný rast, úspechy, ale aj tvrdú prácu za tým všetkým. Detský spevácky zbor ZUŠ v Senici pod vedením dirigenta a zakladateľa Mgr. Ondreja Hluchého, vystúpil v závere festivalu. Už dlhoročne sa  radí k špičkovým v rámci Slovenska, reprezentuje nás nielen mimo Trnavského kraja, ale aj na mnohých zahraničných festivaloch. Spevácky zbor vznikol v roku 2003. Všetky  zbory boli ocenené štýlovým diplomom a vecnými darmi z keramickej dielne Petra Cseha, ktoré boli vyrobené len pre túto príležitosť. Súčasťou podujatia bol aj odborný seminár, kde sa porotkyne individuálne venovali dirigentom, korepetítorom a celkovému prejavu na súťaži. Na celoštátnom festivale v Prievidzi nás bude reprezentovať Spevácky zbor zo Senice. Festival už tradične pokračuje v ďalších lokalitách nášho mesta a to v obch. dome  MAX a v Thermálparku predstaveniami pre verejnosť, čo už má veľmi dobrú odozvu.  Záverom ešte treba spomenúť, že tento rok, úplne mimoriadne sme ako okres nemali zastúpenie v súťažnej časti festivalu, napriek tomu, že tu máme nesmierne kvalitné zbory. Podujatiu tiež nepomohlo nové načasovanie Národným osvetovým centrom, pretože krajské  súťaže sú takmer o dva mesiace skôr, ako bola tradícia. Škoda.

Podujatie, ktoré prebieha dvojjazyčne, v réžii odb. metodičky Mgr. Ingrid Láng s prispením Fondu na podporu umenia organizovalo Žitnoostrovské osvetové stredisko, zriaďovateľom ktorého  Trnavský samosprávny kraj.

 

 

Obrázky