Mládež spieva

Mládež spieva
27.05.2019

Mládež spieva

Jubilejná krajská prehliadka v Dunajskej Strede: Mládež spieva Dňa 9. apríla 2019 sa uskutočnila krajská prehliadka speváckych zborov Trnavského kraja v MsKS B. Csaplára v Dunajskej Strede pod názvom MLÁDEŽ SPEVA. Na pódiu sa vystriedalo takmer 200 spevákov – detí a mládeže. Pred naplneným publikom v rámci 50.ročníka festivalu vystúpili deti a mládež zo Senice, Trnavy, Galanty, Veľkého Medera a Dolného Štálu a z Hlohovca. Jednotlivé vystúpenia posúdila odborná porota: Prof. Mgr. art. Blanka Juhaňáková, Dr.art. preds.poroty, ktorá vyučuje aj na Janáčkovej akadémii v Brne, bola dlhoročnou dirigentkou zboru Slovenskej filharmónie a je držiteľkou ocenenia Krištáľové krídlo. Členkami poroty boli Doc. Elena Šárayová – Kováčová, hlasová pedagogička, zakladateľka bratislavského detského zboru a dirigentka Dámskeho komorného orchestra v Bratislave, PhDr. Katalin Kollár, Dis. art. riaditeľka ZUŠ Dunajská Streda, dirigentka zboru sv. Juraja v Dunajskej Strede, hlasová pedagogička a profesionálna speváčka. Hosťami programu z NOC Ba, ktoré je odborným garantom propozícii a vyhlasovateľom súťaže boli metodičky pre hudbu a spev Mgr. Barbora Stračiaková a Mgr. Eleonóra Hunčagová. Organizátori s radosťou privítali Detský spevácky zbor pri ZŠ B. Bartóka s vyučovacím jazykom maďarským vo Veľkom Mederi, ktorý vedie Ildikó Diószeghy, ktorý mal minulý rok na festivale premiéru a aj teraz vystúpil v nesúťažnej časti. Veľká úcta patrí základným školám, kde sa nájdu motivujúci pedagógovia a dokážu okolo seba sústrediť deti pre zborový spev. V dnešnom čase zvlášť. Okrem iných zaspievali aj Hymnu školy a skladby Bélu Bartóka. Nesúťažne vystúpili aj deti zo ZŠ J.A. Komenského z Veľkého Medera AMOSKO. Ide o malé deti z I. stupňa školy a ich vystúpenia prinášajú nesmierne radostnú atmosféru. Je vidieť, že tí najmenší spievajú pre radosť. Vedie ich dirigentka Mgr. Zuzana Poláková a veľkou osobitosťou zboru je aj virtuózny klavírny doprovod v podaní bratov Martina a Viktora Illésovcov. Nasledovala súťažná časť festivalu, kde už treba splniť náročné požiadavky vyhlasovateľa. Detský spevácky zbor z Dolného Štálu bol založený pri Reformovanej kresťanskej cirkvi už v roku 1990, dnes pôsobí pri Základnej umeleckej škole v obci a to s bohatými i medzinárodnými skúsenosťami. Zbor založila a aj dodnes vedie Mgr. Márta Oros, ktorá vybrala dosť náročný repertoár. Ďalší v poradí bol Detský spevácky zbor pri ZUŠ J. Janigu vo Veľkom Mederi založili v roku 2013. V roku 2016 na celoštátnej súťaži maďarských detských speváckych zborov Znejúca pieseň získal Zlatý veniec. V roku 2017 a 2018 na celoštátnej súťaži Mládež spieva získal Zlaté pásmo. Minulý rok v Maďarsku na festivale Alba Regia získali titul „Spevácky zbor roka“. Korepetítorkou zboru je Mgr. Lucia Kolenčíková.Zbor založila a vedie Mgr. Orsovics Yvette, PhD. Stálicou programu festivalu je Detský spevácky zbor pri ZŠ Zoltána Kodálya s vjm. v Galante, ktorý bol založený v roku 1965!! Zakladateľom a dirigentom je vzácny pán učiteľ Csaba Balogh. Na celoštátnom festivale Znejúca pieseň sa zúčastnil 15 krát, kde získal umiestnenie v Zlatom a Striebornom pásme. Je pravidelným hosťom Kodályových dní v Galante, ale aj nášho festivalu, kde získali strieborné pásmo.Detský spevácky zbor Hlohovčatá vznikol v roku 2010 pri ZUŠ Hlohovec a jeho zakladateľkou bola jeho vedúca a dirigentka Martina Baračková. Veľkou posilou pre zbor je dlhoročná pedagogička a dirigentka Mária Mišunová. Od svojho vzniku zbor získal vysoké ocenenia na krajských a celoštátnych súťažiach Mládež spieva. Sú držiteľmi aj ocenení predsedu Trnavského samosprávneho kraja a aj primátora mesta Hlohovec za vzornú reprezentáciu mesta. Minulý rok zbor vydal 5 vlastných skladieb a jednu z nich Prezídium Policajného zboru Slovenskej republiky prezentovalo na svojej stránke ako novú hymnu Policajného zboru. Na jeseň minulého roku Hlohovčatá reprezentovali kraj a Slovensko v Českej republike pri príležitosti 100.výročia vzniku Československa. V súčasnosti zbor pripravuje krst svojho prvého vlastného CD-čka, ktoré vyjde v júni. Posledným v scenári bol Detský spevácky zbor ZUŠ v Senici pod vedením dirigenta a zakladateľa Mgr. Ondreja Hluchého, ktorý sa už radí k špičkovým v rámci Slovenska. Spevácky zbor vznikol v roku 2003. Pravidelne sa zúčastňujú na krajských a celoslovenských kolách súťaže „Mládež spieva“, kde úspešne reprezentuje, ale účinkovali aj v Rakúsku a v Českej republike. V máji 2018 sa zbor zúčastnil na Európskom mládežníckom hudobnom festivale "At the watergate 2018" v Holandsku. Hlasovým pedagógom zboru je Mgr. Katarína Kružíková a korepetítorom Mgr. Mirka Gáfriková. Atmosféra v sále kultúrneho strediska bola naplnená radosťou, vďaka čomu sa samotná súťaživosť mierne stratila. Zbory sa tu stretávajú každý rok a tak si navzájom fandia a podporujú sa. Súčasťou podujatia je aj odborný seminár pre dirigentova hudobných pedagógov, o ktorý je veľký záujem. Podrobne a individuálne sa porotcovia venujú každému zboru, každému dirigentovi. Na celoštátnej súťaži v Rimavskej Sobote náš kraj bude reprezentovať Detský spevácky zbor ZUŠ v Senici, ale v Zlatom pásme sa umiestnili aj ďalšie dva zbory - Spevácky zbor pri ZUŠ Józsefa Janigu z Veľkého Medera zbor Hlohovčatá, oba zbory s návrhom na postup do celoštátneho kola. Všetky zbory boli ocenené štýlovým diplomom a vecnými darmi z keramickej dielne Petra Cseha, ktoré boli vyrobené len pre túto príležitosť. Festival pokračoval aj ďalšími predstaveniami a to v obch.dome MAX a v Thermálparku v Dunajskej Strede predstavením pre verejnosť, čo už má veľmi dobrú tradíciu. Podujatie v réžii odb.metodičky Mgr. Ingrid Láng s prispením Fondu na podporu umenia organizovalo Žitnoostrovské osvetové stredisko, ktorého zriaďovateľom je TTSK.-