Medzinárodný deň Rómov: Učili sme sa rómsku hymnu!

Medzinárodný deň Rómov – prehliadka rómskych talentov
12.04.2022

Medzinárodný deň Rómov: Učili sme sa rómsku hymnu!

Ako sme vás už informovali festival radosti a veselosti – festival rómskych talentov, ktorý začal už v roku 2003, sme tento rok ešte neusporiadali kvôli chorobnosti /... chystáme ho/. Ale sviatok sme si uctili, ako sa patrí. Na tento deň 8. apríla 2022 sme pozvali k nám do Gallery Nova deti a mládež z CENTRA PRE DETI A RODINY v Dunajskej Strede / bývalý Detský domov/.

Talentované deti, ktoré sa zúčastnili našich tvorivých dielní ešte v zime, tu mali dosiaľ inštalovanú krásnu výtvarnú výstavu. Pri príležitosti finisáže tejto výstavy odborná metodička osvety Mgr. INGRID LÁNG pripravila veku primeranú prednášku o histórii Rómov, o tom ako bol uzákonený spisovný rómsky jazyk, o rómskej vlajke a hymne. Dokonca účastníkom rozdala text hymny. Spoločne sme sa s ním zoznámili, nahlas si niekoľkokrát prečítali správne jej znenie a následne sme si hymnu aj zaspievali. Tiež sme deti upozornili, že pri znení či speve hymny sa na počesť vždy aj postavíme. V ďalšom programe bola prehliadka výstavy, ďalšia výstava sa venovala literatúre, venovanej rómskemu životu a histórii, zapožičanej zo Žitnoostrovskej knižnice – ďakujeme. Súčasťou výstavy boli aj veľkoplošné informačné panely, ktoré slovom i obrazom zviditeľňujú jednotlivé festivaly, ale aj symboly rómskej kultúry. Potom už nasledovala voľná diskusia, ktorú sme si spoločne a s radosťou zo stretnutia užili. Na záver si autori malých umeleckých diel zobrali vystavené exponáty domov. Dúfame, že ich budú motivovať k ďalšej tvorivej činnosti a že im aj budú pripomínať hodnotné chvíle, strávené na osvete.

Naši účastníci z Centra pre deti a rodiny boli úžasné, živo sa o všetko zaujímali a boli aj veľmi vďačné. Dokonca nám priniesli aj veľkú kyticu červených ruží – od srdiečka.  A pre lektorov, malé darčeky. Dúfame, že nový projekt, ktorým by sme chceli v aktivitách pokračovať, bude úspešný a naše stretnutia utužia nové priateľstvá.

Vedúcou podujatia je Mgr. Ingrid Láng

 

Text: žos-sve

Foto: grafik žos

 

Obrázky