Medzinárodný deň materinského jazyka

Aktuality
21.02.2020

Medzinárodný deň materinského jazyka

Dnes je Medzinárodný deň materinského jazyka!

Prečítajte si peknú rozprávočku starých dobrých čias 

Nahlas!

A pekne pomaly

 

21. február je celosvetovo známy ako Medzinárodný deň materinského jazyka (International Mother Language Day) a bol ním prehlásený na výročnej 30. konferencii UNESCO v novembri 1999. Cieľom tohto dňa je pripomenutie, poznávanie a precvičovanie materinských jazykov po celom svete. Medzinárodný deň materinského jazyka bol vyhlásený Generálnou konferenciou Organizácie Spojených národov pre výchovu, vedu a kultúru (UNESCO) v novembri 1999 (30C/62). Dňa 16. mája 2009 Valné zhromaždenie OSN vo svojej rezolúcii A/RES/61/266 vyzvalo členské štáty „podporovať zachovanie a ochranu všetkých jazykov používaných národmi sveta”. Medzinárodný deň materinského jazyka si na podporu jazykovej a kultúrnej rozmanitosti a viacjazyčnosti pripomíname každý rok od februára 2000. Tento dátum sa spája s dňom, kedy v roku 1952 bengálski študenti demonštrovali v Dháke (v súčasnosti Bangladéš) za uznanie ich jazyka Bengálčiny, ako jedného z dvoch národných jazykov Pakistanu. Počas tejto demonštrácie boli zastrelení políciou. Jazyky sú najsilnejšie nástroje na zachovanie a rozvoj nášho hmotného a nehmotného kultúrneho dedičstva. Všetky kroky na podporu šírenia materinského jazyka slúžia nielen k podpore jazykovej rozmanitosti a viacjazyčnému vzdelaniu, ale aj k rozvoju plnšieho povedomia o jazykových a kultúrnych tradíciách po celom svete a inšpirujú solidaritu založenú na porozumení, tolerancii a dialógu.