LXVII. Hviezdoslavov Kubín

Pozvánka - plagát
17.05.2021

LXVII. Hviezdoslavov Kubín

Okresná súťaž v umeleckom prednese poézie a prózy na počesť 172. výročia narodenia P. O. Hviezdoslava.

Obrázky