Kurz historického písma – historickými nástrojmi. Hlaholika na osvete.

Písma našich predkov – hlaholika
20.06.2018

Kurz historického písma – historickými nástrojmi. Hlaholika na osvete.

Hlaholika na osvete
 
Už tradične v posledných dňoch školského roka Žitnoostrovské osvetové stredisko v Dunajskej Strede pripravuje pre školákov bohatú ponuku zaujímavých činností. Určite najpútavejšie je písanie historickým písiem slovanskej hlaholiky a maďarského rovásírás husím brkom a čiernym tušom. Deti sa sústreďujú, stíšia a radujú sa z úspechu. Napíšu si svoje meno, priezvisko, komu sa darí aj niečo iné. Nácvik hlaholiky je venovaný výročiu príchodu svätých Cyrila a Metoda, patrónov Európy, ktoré si pripomíname 5. júla, ale vtedy sú už deti na prázdninách. Deti majú pred sebou predlohu jednotlivých písmen abecedy, najskôr si skúšajú nový rukopis, potom si do hlaholiky preložia svoje meno a tí šikovní skúšali aj celé vety. Samotní pedagógovia neveria vlastným očiam a ušiam. Počas kurzu v klubovni Žitnoostrovského osvetového strediska vládne nebývalé ticho a pri stole panuje nesmierne zaujatie. Ten najšikovnejší za odmenu môže písať perom orlím, akým písal svoje knihy aj J.M. Hurban či Ľudovít Štúr, alebo J. Amos Komenský.
 
Runové písmo - rovásírás
Tak ako si Slovania vážia a ctia svoje historické písmo z čias sv. Cyrila a Metoda – hlaholiku, Maďari si ctia svoju históriu, ktorej súčasťou je staromaďarské runové písmo pod menom rovásírás. Rovás (čítať ako Rováš) znamená v maďarčine “rez”, “zárez”, “písmo”. Je zaujímavé, že u nás na Slovensku sa v rámci mimoškolskej činnosti sa poriadajú veľké súťaže medzi školopovinnými deťmi v nácviku tohto písma. Z tohto titulu Žitnoostrovské osvetové stredisko ponúka aj túto aktivitu v oblasti nácviku spomínaného písma. Nielen pre školy s maďarským vyučovacím jazykom, ale pre každého kto má záujem. Často sa stane, že deti, bez ohľadu na to z akej školy prichádzajú majú záujem vyskúšať si písma obe. Pútačom je husie brko a atrament, ktorým píšu. Výsledkom je spokojnosť detí, že zažili niečo nové, čo ich zaujalo a hlavne trochu sústredia mimo počítačovej techniky.
 
Ešte treba uviesť, že metodičky ŽOS Erika Sinová a Mgr. Ingrid Láng v krátkej prednáške sprítomnia aj dobu, kedy písmo vznikalo, za akých podmienok a životnej úrovne. Naši školáci sa nesmierne čudujú historickému faktu, že knihy v ďalekej minulosti vznikali práve takto. Žiaden písací stroj, počítač či   tlačiareň... Rukou, atramentom a husím, zastrúhaným perom - brkom. Písmenko   po písmenku. Možno ani neuveríte, ale za týždeň sa u nás na osvete, vymenili desiatky účastníkov!