Krása Žitného ostrova

Studňa Európy – zachráň živú vodu
14.05.2021

Krása Žitného ostrova

Pripravila: Mgr. Láng Ingrid

Zodpovedná: Mgr. Jana Svetlovská

Hudba: ĽH Pósfa - Maďarské ľudové piesne zo Žitného ostrova

Foto: Nagy Gyula

Videá

Embedded thumbnail for Krása Žitného ostrova
Embedded thumbnail for Krása Žitného ostrova