Kopce na Žitnom ostrove ?!!

Studňa Európy – zachráň živú vodu
24.11.2021

Kopce na Žitnom ostrove ?!!

Ponúkame, prvú časť seriálu z Čukárskej Paky 

 

PS: ozaj,  čo ste  vyhodili do smetného kontajnera ? ... ono „to  žije“ ďalej.

A dlho.

Dlhšie ako človek

Ako?  Takto ...  

 

Zodpovedná: Mgr. Jana Svetlovská

 

 

Kamera, strih: Bc. Derzsi Áron

Hudba: GioeleFazzeri from Pixabay

 

Videá

Embedded thumbnail for Kopce na Žitnom ostrove ?!!