Klub zdravia

Zdravý životný štýl
07.01.2020
14.01.2020
21.01.2020
28.01.2020

Klub zdravia

Je to už dobre zavedená značka Osvety. Venujeme pozornosť a priestor predovšetkým tzv. marginalizovaným skupinám v oblasti zdravého životného štýlu. Sú to predovšetkým ženy na dôchodku /teda my by sme privítali aj viac mužov, ale tí z a t i a ľ záujem až tak neprejavujú...:(( / a zdravotne oslabení ľudia. Cvičenia s prvkami jogy a tajči, relaxácie, zamerané na vedomé dýchanie sa uskutočňujú spravidla dvakrát v týždni – popoludní, alebo podľa potreby , napríklad vo forme víkendových stretnutí. Tieto svojpomocné skupiny nezaťažujú rozpočet osvety, ale významne ovplyvňujú zdravotný stav každého účastníka a samozrejme aj zmysluplné využívanie voľného času.
 
Termín: 7., 14., 21., 28,. 01. 2020 o 16:00. Kľubovňa ŽOS
 
 
titulný obrázok ilustrácia, zdroj internet