KINOSVETA vo veľkom štýle

Cineama
04.08.2021

KINOSVETA vo veľkom štýle

Z dôvodu dodržania protipandemických opatrení bola dňa 30. apríla 2021 na sociálnej sieti na facebookovom profile a webovej stránke Žitnoostrovského osvetového strediska  vyhodnotená predsedom poroty  Mgr. art Stanislavom Králikom okresná súťaž Cineama prostredníctvom videa.

Počet amatérskych kameramanov v tomto roku narástol o nového člena, Gergelyho Nagya. Napriek tomu, že je mladým amatérskym filmárom, natočil veľmi kvalitný krátky film o meste Dunajská Streda.

Okrem Gergelyho sa do súťaže prihlásili ešte traja stabilní súťažiaci: Dávid Csiba, Zoltán Gerő a Károly Bodó.

Našťastie, uvoľnenie protipandemických opatrení v týchto letných mesiacoch nám umožnilo v posledný júlový piatok slávnostne premietať filmy a odovzdať súťažiacim diplomy a ceny.

Medzitým prebehlo krajské kolo CINEAMA, kde film Karla Bodóa a Dávida Csibu postúpili do celoštátneho kola súťaže.

Od opätovného spustenia súťaže pred dvoma rokmi sa práce súťažiacich podľa názoru odbornej poroty dostali  na takú úroveň, že môžu pokojne reprezentovať v národnom kole. Za úspechom stojí neustála práca súťažiacich, ich samovzdelávanie. Do tvorby čoraz lepších a lepších videí vkladajú veľa energie a času. Samozrejme, pomohli im v tom aj semináre, ktoré zabezpečovalo ŽOS.

Pozvanie na premietanie prijal aj Csaba Csicsay so svojím psom Vladom, ktorý bol hlavnou postavou v dokumentárnom filme Karla  Bodóa  - Vlad. Ich prítomnosť  bola obrovským prekvapením pre divákov a boli prijatí s veľkou láskou. Vlad bol počas premietania veľmi vnímavý a disciplinovaný, čo je tiež dôkazom, že Csaba je profesionálnym trénerom, partnerom a majiteľom Vlada.

Po premietaní filmov Mgr. art Stanislav Králik, predseda poroty  a Mgr. Jana Svetlovská, riaditeľka ŽOS odovzdali diplomy a ceny. Spoločne so súťažiacimi sa pokračovalo odborným seminárom, ktorý ponúkol príležitosť odborne prediskutovať prácu súťažiacich, poukázať na chyby a stanoviť nové plány a ciele pre  nasledujúci rok súťaže.

Vedúcim odborným metodikom je Bc. Áron Derzsi  

Foto: Á. Derzsi 

 

Videá

Embedded thumbnail for KINOSVETA  vo veľkom štýle
Embedded thumbnail for KINOSVETA  vo veľkom štýle
Embedded thumbnail for KINOSVETA  vo veľkom štýle
Embedded thumbnail for KINOSVETA  vo veľkom štýle
Embedded thumbnail for KINOSVETA  vo veľkom štýle

Obrázky