III. Zahrajže mi, píšťalôčka

Folklór, hudba, spev, zbory
11.07.2022

III. Zahrajže mi, píšťalôčka

- cyklický interaktívny vzdelávací seminár pre deti a mládež

Žitnoostrovské osvetové stredisko (zriaďovateľ TTSK) zrealizovalo opäť ďalšiu z aktivít projektu III. Kreatívne na osvete, podporeného z verejných zdrojov Fondu pre podporu umenia.

Zahrajže mi, píšťalôčka – už tretí úspešný ročník obdivuhodného interaktívneho vzdelávania žiakov základných škôl. V rámci aktivity sa dňa 27. júna 2022 v priestoroch Základnej školy Mateja Bela v Šamoríne uskutočnilo ďalšie stretnutie detí s medzinárodne známym folkloristom a multiinštrumentalistom Rastislavom Šimkovičom, ktorý však teraz bol odborným lektorom na spoznávanie tradičnej slovenskej ľudovej hudby, spevu a nástrojov. Zúčastnili sa žiaci a pedagógovia prvého až štvrtého ročníka školy. Tvorivé stretnutie účastníkom priblížilo základné ľudové a pastierske hudobné nástroje - píšťala koncovka, dvojačka, pastierska palica/píšťala rífovka, gajdica, gajdy, fujara, ľudovú pieseň, tradície, slovenskú hudobnú kultúru. Pevne veríme, že sprostredkované vzdelávanie zanechalo v účastníkoch nový a nezabudnuteľný kultúrno-umelecký zážitok a obohatilo ich vedomosť. A pravdupovediac, v kútiku duše sa aj nádejáme, že sa ten-onen účastník podujme hrať na niektorý z prezentovaných pastierskych hudobných nástrojov.

Ďakujeme vedeniu školy, pani riaditeľke Mrg. Magdaléne Vajasovej, za vynikajúcu spoluprácu a sprístupnenie priestorov školy. Taktiež aj pánovi Šimkovičovi za to, že vycestuje k nám na Žitný ostrov a spolu s osvetou „zvestuje“ mladým ľuďom krásy slovenskej ľudovej kultúry a umenia.

Podujatie, na základe pôvodného projektu ŽOS III. Kreatívne na osvete, bolo zrealizované s finančnou podporou z verejných zdrojov - Fondu na podporu umenia. Metodičkou podujatia bola Mgr. Erika Sinová.

Osveta podobné podujatie začala v minulom školskom roku z ušetrených peňazí z vlastného rozpočtu počas karantén na školách s maďarským vyučovacím jazykom a s veľkým úspechom. Dúfame, že budeme môcť v tom pokračovať. Žiaľ, naše žiadosti pre podporu maďarskej kultúry zatiaľ v grantovom systéme KUlTMINOR neboli podporené.

Text: Mgr. Erika Sinová

Foto: Mgr. Erika Sinová

 

 

 

Obrázky