III. ZAHRAJŽE MI, PÍŠŤALÔČKA

Pozvánka - plagát
16.06.2022

III. ZAHRAJŽE MI, PÍŠŤALÔČKA

S úctou Vás pozývame na interaktívny vzdelávací seminár

III. Zahrajže mi, píšťalôčka

Lektor: Rastislav Šimkovič

27. júna 2022 o 9.50 hod.

Miesto: Základná škola Mateja Bela, Šamorín

Obrázky