III. Divadlo od A po Z - Žitnoostrovská divadelná tvorivá dielňa

Divadlo a umelecké slovo
30.06.2023

III. Divadlo od A po Z - Žitnoostrovská divadelná tvorivá dielňa

Žitnoostrovské osvetové stredisko (zriaď. TTSK) zrealizovalo opäť jednu z aktivít projektu IV. KREATÍVNE NA OSVETE, podporeného z verejných zdrojov Fondu na podporu umenia. 

V pondelok dňa 19. marca 2023 sme navštívili Základnú školu na ulici Smetanov háj v Dunajskej Strede. Odbornými lektorkami boli doc. Mgr. art. Mgr. Barbora Krajč Zamišková, ArtD. herečka, bábkoherečka, scenáristka, dramaturgička a Mgr. art. Alexandra Štefková, odborná metodička Národného osvetového centra pre divadelné umenie. Účastníkmi  tvorivej dielne kolektívu žiakov a členov dramatického krúžku ako aj ich pedagógov boli žiaci druhého stupňa. Celkom sa pod vedením lektoriek interaktívne vzdelávalo takmer dvadsať účastníkov domácej školy a ZŠ J. A. Komenského vo Veľkom Mederi. Dramatické krúžky pracujú  pod vedením talentovaných režisérok, učiteliek škôl, menovite Mgr. Kristína Sadovká, Mgr. Marta Gerhátová, Mgr. Mária Hegedüs, Mgr. Melinda Csémiová.

Vzdelávací workshop sa niesol pod názvom III. Divadlo od A po Z - Žitnoostrovská divadelná tvorivá dielňa. Programom  bola Tvorivá dramatika – scénografická tvorba. Lektorky v úvode stretnutia navodili prostredníctvom spoznávaco-pohybovej interaktívnej aktivity radostnú  tvorivú atmosféru. Účastníkom predstavili rôzne divadelné pojmy, priblížili pestré divadelné techniky – hru na „sochy“, „telefón“, tvorbu príbehu z jednotlivých písmen abecedy, dotváranie situácií, slovných a jazykových hier – „Iniciály svojho mena”, „Jazykové prešmyčky, artikulačné cvičenia” a ďalšie.

Neskôr mali účastníci príležitosť v skupinkách a na základe predloženej fotografie vytvoriť a stvárniť krátky príbeh. Žiaci  vytvorili tvorivý tím a výsledkom bola prezentácia krátkej divadelnej bábkovej animácie, prezentovanej buď klasicky, alebo na ruby.   

Zámerom tvorivej dielne bolo účastníkov odborne usmerniť v divadelnej činnosti,  pripomenúť a rozvíjať divadelné tradície v existujúcich súboroch a podporiť obnovenie, založenie nových divadelných súborov.

Aktivita, na základe pôvodného  projektu ŽOS, bola zrealizovaná s finančnou podporou z verejných zdrojov - Fondu na podporu umenia.

Ďakujeme sponzorovi podujatia spoločnosti Minit Slovakia s. r. o..

Metodičkou podujatia bola Mgr. Erika Sinová.

 

Text a foto:  -ES-

 

Obrázky