III. Divadlo od A po Z

Divadlo a umelecké slovo
16.03.2023

III. Divadlo od A po Z

Učenie hrou – veľa radosti a tvorby

 

Žitnoostrovské osvetové stredisko (zriaďovateľ TTSK) zrealizovalo opäť jednu z aktivít združeného projektu IV. KREATÍVNE NA OSVETE, podporeného z verejných zdrojov Fondu na podporu umenia. 

Dňa 13. marca 2023 sme navštívili Základnú školu na ulici Smetanov háj v Dunajskej Strede. Odbornou lektorkou bola doc. Mgr. art. Mgr. Barbora Krajč Zamišková, ArtD.,  herečka, bábkoherečka, scenáristka, dramaturgička. Účastníkmi tvorivej aktivity boli žiaci druhého stupňa základných škôl (16 účastníkov – domácej školy a hostí zo ZŠ J. A. Komenského vo Veľkom Mederi). Tieto deti  sa stretávajú v dramatických krúžkoch  pod vedením šikovných pedagogičiek vyššie uvedených škôl, menovite Mgr. Kristíny Sadovskej , Mgr. Marty Gerhátovej a Mgr. Melindy Csémiovej.

Zážitkové stretnutie sa nieslo v znamení radosti z tvorby.  Ide už v poradí o III. Divadlo od A po Z - Žitnoostrovská divadelná tvorivá dielňa, ktorým Osveta v D. Strede odznovu prebúdza dramatickú činnosť v školách, ktoré vyučujú v slovenskom jazyku. Žiaľ, pestrá činnosť takmer všetkých škôl v okrese – Lehnice, Gabčíkovo, Veľký Meder, Šamorín a Dunajská Streda  začala upadať ešte pred krízou a zatváraním škôl. A tak po úspešných pätnástich rokoch Dunajskostredského divadelného festivalu, kde sme sa všetci stretli na jednom pódiu,  sme  pred časom museli vrátiť financie z grantov a festival prerušiť. Do toho vstúpili ostatné dva roky a začíname odznovu ...

Programom tohto stretnutia  bolo  zoznámenie sa s mnohými bábkami, práca s nimi, tvorba bábok, výroba a animácia..  V úvode stretnutia prostredníctvom spoznávaco-pohybovej  veselej hry lektorka účastníkom predstavila jednotlivé typy bábok - masky, maňušky, marionety, manekýn bábky a ich animáciu. Následne mali účastníci možnosť si jednotlivé bábky aj osobne vyskúšať, viesť ich, pohybovať sa s nimi v priestore. Žiaci vytvorili tvorivý tím a výsledkom bola krátka divadelná bábková animácia. Naslovovzatá odborníčka  Barbora Krajč Zamišková mimoriadne zaujala pozornosť detí, až tak, že sa im veru ani nechcelo končiť. Mohli si všetko vyskúšať, sami sa rozhodovali akú činnosť si zvolia, akú bábku, z ktorej rozprávky si vyberú a vytvoria. Pokračovaním bola tvorivá dielňa spojená s výrobou rukavičkových bábok, podľa vlastného výberu.

Zámerom tvorivej dielne bolo odborne usmerniť účastníkov v divadelnej činnosti,  pripomenúť a rozvíjať divadelné tradície v existujúcich súboroch a podporiť obnovenie, založenie nových divadelných súborov. Prítomní účastníci,  my spolu s nimi, sa už teraz tešia na pokračovanie tvorivej dielne so zameraním na animáciu vytvorených rukavičkových bábok.

V samotnom závere nám deti i panie učiteľky anonymne  písali spätnú väzbu, ktorá nás povzbudila  do ďalšej činnosti : napríklad: čo sa mi nepáčilo ? Že sme tak skoro museli skončiť!!! Na upresnenie, naša aktivita trvala  toľko, koľko aj celé  vyučovanie  

Vzhľadom na skutočne krásne výpovede a aby ste nám aj uverili,  následne ich aj uverejníme.

Aktivita, na základe pôvodného  projektu ŽOS, bola zrealizovaná s finančnou podporou z verejných zdrojov - Fondu na podporu umenia.

Ďakujeme sponzorovi podujatia spoločnosti Minit Slovakia s. r. o.

Vedúcou podujatia bola Mgr. Erika Sinová, odborná metodička ŽOS.

 

Foto a text  -ES-

 

Obrázky