Hviezdoslavov Kubín 2020

Propozície - prihlášky
25.03.2020

Hviezdoslavov Kubín 2020

 

!!! Dobrý deň,

 

vzhľadom na aktuálnu situáciu Vám oznamujeme, že podujatie Hviezdoslavov Kubín 2020 – 66. ročník okresnej postupovej súťaže a prehliadky v umeleckom prednese poézie a prózy, v tvorbe recitačných kolektívov a divadiel poéziedetí, mládeže a dospelých je zrušené.

O náhradnom termíne Vás budeme informovať. !!!

 

 

 

Trnavský samosprávny kraj a Žitnoostrovské osvetové stredisko vyhlasuje okresnú postupovú súťaž a prehliadku HVIEZDOSLAVOV KUBÍN 2020 v umeleckom prednese poézie a prózy, v tvorbe recitačných kolektívov a divadiel poézie detí, mládeže a dospelých.

Súťaž je určená deťom, mládeži a dospelým. Súťaž nie je tematicky zameraná, ani vymedzená.

Okresné kolo sa uskutoční 25. 03. 2020 – žiaci I. a II. kategórie, recitačné kolektívy

                                             26. 03. 2020 – žiaci III. a IV. kategórie

 

Dokumenty

Obrázky