Viva Il Canto 2019

Viva il canto
2019.06.22.

Viva Il Canto 2019

Kerületi szintű kórusfesztivál Dunaszerdahelyen:
VIVA IL CANTO

A Nagyszombati önkormányzati kerületben, Dunaszerdahelyen a Csaplár Benedek Városi Művelődési Központban 2019. június 22 – én negyedik alkalommal rendezték meg a felnőtt énekkarok versenyét - VIVA IL CANTO címmel. Kerületünk minden egyes kórusát meghívtuk, de a korábbi évek rekord létszámát, amikor mintegy 230 énekes találkozott a színpadon, sajnos nem sikerült megdöntenünk.
A szakmai zsűri tagjai Doc. Elena Šárayová - Kováčová énektanár, a pozsonyi gyermekkórus alapítója és a Pozsonyi Női Kamarazenekar karmestere, valamint a Komáromi Művészeti Alapiskola zenetanára Szalay Szilvia, a Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetsége Ének–Zenei Szakmai Társulásának vezetője, a zsűri elnöke professzor asszony Mgr. art. Blanka Juhaňáková, Dr.art. a zsűri elnöke, aki a brünni Janáček Akadémia tanára, a Szlovák Filharmónia kórusának karnagya, és a Krištáľové krídlo díjszottja. A rendezvény vendége volt a pozsonyi Nemzeti Népművelési Központ munkatársa Mgr. Eleonóra Hunčagová. Hangsúlyozni kell, hogy a verseny folytonossága az 1960-as évekre nyúlik vissza. A „89” utáni politikai és társadalmi változások, majd a területi átszervezés után a verseny hagyománya megszakadt. Így indult újra egy megújult, de régi - hagyományos és értékes verseny, amely teret ad a szlovákiai felnőtt énekkarok bemutatkozására, motivációjára és kölcsönös megmérettetésükre. Nagy kár az a tény, hogy a közelmúltbeli megújulás után / 2015-ben / a Nemzeti Népművelési Központ kétéves periodicitást választott, ami nem segített a rendezvény beindításában. Az első kerületi versenyen 180 résztvevőt üdvözöltünk Dunaszerdahelyen, majd 230 - at, de most, ebben az évben nem voltunk százan sem. Ez azonban nem azt jelenti, hogy a verseny színvonala csökkent volna. Az egész verseny magas szintű volt. A közönségnek magas színvonalú művészi előadásokban volt része. A megmérettetés kezdetén egy versenyen kívül fellépő hazai együttest hallhattunk - a 2008-ban megalapított Four Art Singerst. Repertoárjukban feldolgozásokat hallhattunk, a hatvanas és hetvenes swing változatokból, de nem hagyhatták ki az örökzöld dallamok modern feldolgozásait sem. Előadásukat zenekari kísérettel és a-capella hallhattuk. Karmesterük a zenész, zeneszerző Érsek Rezső. A galántai Zora Énekkar 1973-ban alakult a helyi Matica slovenská tagjainak kezdeményezésére. 1976 óta a Galántai Városi Művelődési Központ az alapítója. Michaela Gálová vezényletével szlovák népdalokat, nemzeti dalokat és szakrális kompozíciókat adtak elő. Ezután a kamarakórusok versenyének kategóriája következett. Bemutatkozott a hosszú hagyománnyal rendelkező hazai kórus a Vox Camerata. 1990-ben alapították Pálmay Márta karmester irányítása alatt. 1997 óta a kórust Rácz Tibor vezette. 11 éves szünet után a kórus folytatta tevékenységét Németh Borbála vezetésével. Az énekkar a Dunaszerdahelyi VMK és a Csemadok Alapszervezet mellett működik, és már jelentős hazai és külföldi díjakat ért el. 2015-ben Kassán az Országos Felnőtt Kórusversenyen bronzsávos értékelést nyertek. 2016-tól Mgr. Gaál Zöld Ágnes a karmester. Ezután a színpadra a számunkra ismeretlen nagyszombati kamarakórus a VOX AURUMQUE lépett, amely 2010 óta működik. Történelmi énekek előadására összpontosít, a mai Szlovákia területének XVI. és XVII. századi dalokat ad elő, különösen az említett időszak protestáns énekeit a Szepességből. Mindkét projekt része volt egy - egy CD-felvétel, a zenei források digitalizálása és a nem publikált művek leirata. A világpremierben a kórus bemutatta a 17. századi szerzők megőrzött ének-hangszeres műveit, akiknek élete és zenei tevékenysége Körmöcbánya történetéhez kapcsolódik. Az együttes alapítója és művészeti vezetője a kiváló karmester Hana von Schlosser. A versenyt a hazai Szent György Kórus zárta, amelyet 2001-ben alapítottak a Dunaszerdahelyi Római Katolikus Plébániahivatal mellett. A kórus elsődleges célja az egyházi zene szépségének bemutatása a hallgatóközönség számára. A kórus számos technikai megoldással kísérletezik, számos koncerten léptek már fel. A kórust Érsek Rezső vezeti. Fuvolán Tóth Sára kísért. A kórus karnagyai Mgr. Dis art. Kollár Katalin és Érsek Rezső. A szakértő zsűri több díjat osztott ki: az aranysávos díjazást és az Iglón megrendezendő országos versenyen való fellépés jogát a nagyszombati VOX AURUMQUE kórus nyerte el. A kivételes karnagy Hana von Schlosser karmesteri teljesítésért emléklapot kapott. A hazai Vox Camerata kórus aranysávot érdemelt ki, valamint a zsűri különdíjával a fellépés dramaturgiájáért. A Szent György Kórus ezüstsávos lett. A galántai ZORA Énekkar emléklapot kapott a sikeres előadásért. A hazai For Art Singers, amely versenyen kívül lépett fel, emléklapot kapott. A zsűri különösen kiemelte a Dunaszerdahelyi Művészeti Iskola fiatal diákját Tóth Sára fuvolajátékát, akit a zsűri kiemelkedő zenei előadásáért szintén díjazott. A verseny után szakmai szeminárium következett, amely hagyományosan nagy érdeklődéssel bír. A zsűri tagjai, a karmesterek, vezetők, valamint néhány énekes kihasználta a szakmai fejlődés lehetőségét. A tartalmas beszélgetés sokáig tartott, rendkívül kreatív egyben barátságosan folyt. Minden énekkar mutatós emléklapot kapott, amelyeket a Csallóközi Népművelési Központ csak erre az alkalomra készített, valamint egyedi kerámia ajándékot az albári CSEH PÉTER keramikus műhelyéből. Az ajándék csodálatot és örömöt váltott ki a díjazottaknál.
A rendezvényt a MŰVÉSZETEKET TÁMOGATÓ ALAP támogatta.
A verseny forgatókönyve és irányítása ismét a Csallóközi Népművelési Központ munkatársa Mgr. LÁNG INGRID kezében volt.
Kedves énekesek és zenészek - köszönjük, csodásan éreztük magunkat Önökkel a Csaplár Benedek VMK-ban!

Képek