Koszorúzási ünnepség a II. világháború befejezésének 77. évfordulója tiszteletére A nyilvánosság magas részvételével

A II.világháború befejezésének évfordulója
2022.05.10.

Koszorúzási ünnepség a II. világháború befejezésének 77. évfordulója tiszteletére A nyilvánosság magas részvételével

2022. május 6 - án Dunaszerdahelyen az elesett hősök tiszteletére állított emlékművénél kegyeleti ünnepség volt megrendezve a felszabadulás és a második világháború befejezésének 77. évfordulója alkalmából. A rendezvényt a Csallóközi Népművelési Központ (amelynek alapítója a Nagyszombati önkormányzati kerület) szervezte, együttműködve az Antifasiszta Harcosok Szövetségének Járási Alapszervezetével, Dunaszerdahely városával és a Matica slovenská Házával.

A rendezvényen megjelent vendégek: Hájos Zoltán - a Nagyszombati önkormányzati kerület képviselője, Dunaszerdahely polgármestere, Michal Deraj - a Dunaszerdahelyi Járási Hivatal elöljárója, Jozef Jánsky - a Szlovák Antifasiszta Harcosok Szövetségének Galántai Regionális Bizottságának alelnöke, Štefan Lesný - a Szlovák Antifasiszta Harcosok Szövetségének Dunaszerdahelyi Alapszervezetének titkára, Monika Benkovská - a Matica slovenská helyi szervezetének elnöke, Takács Tímea - a Csaplár Benedek VMK igazgatója, valamint az állami- és közintézmények elöljárói, iskolák igazgatói és a dunaszerdahelyi polgárok. Az ünnepség kezdetén felcsendült a Himnusz, majd Pavel Horov Emlékezés 1945. május 9 - re című verse következett Veronika Kelemenovának a L. Dúbrava Gimnázium diákjának előadásában. Felkészítője Mgr. D. Balážiová tanárnő volt.

Ünnepi beszédet Jozef Jánsky az Antifasiszta Harcosok Szövetségének Galántai Regionális Bizottságának alelnöke mondott. A jelenlévőkhöz Michal Deraj a Dunaszerdahelyi Járási Hivatal elöljárója is szólt. Mindkét szónoklatban visszhangot kapott az időszerű világhelyzet, a háborús konfliktus közelsége, de a második világháború áldozatai, katonák és civilek ezreinek hőstettei iránti hatalmas tisztelet és alázat is. Ezután a kegyeleti megemlékezés folytatásaként az elesett hősök emlékére állított dunaszerdahelyi emlékműnél gyászzene kíséretében koszorúzás és csokrok elhelyezése következett.

A nyilvánosság részéről rendkívül magas volt az érdeklődés, különösen a fiatalok, a dunaszerdahelyi alapiskolák tanulóinak részvétele, kik pedagógusaik kíséretében érkeztek a rendezvényre. Jelenlétükkel, méltóságteljes viselkedésükkel nem csak a rendezvény fényét emelték, de minden korábbi és jelenlegi háború értelmetlenségéről adtak tanúságot. Közös vágyunk az, hogy békében éljünk, értékeket teremtsünk. Állandó értékeket, nem pedig kérész életűeket. Tiszteletteljesen akarunk élni hazánkban és a világ nemzeteivel karöltve, nem utolsósorban szem előtt tartva a természet tiszteletét és megbecsülését.

A Jilemnický utcai Alapiskola diákjainak, akiket Erika Zsigmundová és Rozália Vörösová tanárnők kísértek el köszönjük a részvételt. Szintén köszönetet mondunk a Smetana ligeti AI diákjainak Monika Benkovská igazgatóhelyettes, valamint a L. Dúbrava Gimnázium diákjainak Monika Sihelská iskolaigazgatónő kíséretében. A politikai pártok közül a HLAS - szociáldemokrácia párt tagjai vettek részt a járási szervezet elnökének Boris Benkovičnak vezetésével.

A felszabadulás és a második világháború végének 77. évfordulója alkalmából megrendezett ünnepség befejezéseként felcsendült az Aki az igazságért ég című himnikus ének. Az emlékünnepséggel tiszteletünket róttuk le az elesett hősök előtt, egyben fel akarjuk hívni a figyelmet a béke és a szabadság védelmének szükségességére, a fasizmus és a nácizmus térnyerésének megakadályozására.

Mindenkinek köszönjük a részvételt!

 

Videók

Embedded thumbnail for Koszorúzási ünnepség a II. világháború befejezésének 77. évfordulója tiszteletére  A nyilvánosság magas részvételével

Képek