Hostia z Maďarska

Žitnoostrovské pastelky
14.06.2019

Hostia z Maďarska

Z Győru to do Dunajskej Stredy nemajú síce ďaleko, ale my si vážime všetkých, ktorí nás poctia svojou prítomnosťou. Tento rok to bola Regina Kuller a Boglárka Nagy s rodičmi.

Obrázky