Hostia z Estónska

Žitnoostrovské pastelky
14.06.2019

Hostia z Estónska

Tento rok sa prvýkrát do súťaže zapojili aj školy z Estónska, presnejšie zo starobylého prímorského hlavného mesta Tallinnu. A nemálo! Čo sa týka počtu škôl, táto krajina má z 21 doteraz zapojených štátov  (okrem Slovenska) najbohatšie zastúpenie. Vynikajúco sa nám spolupracovalo s tamojším odborom školstva v Tallinne, ktorý oslovil viaceré materské školy, ale aj samotnými učiteľkami. Preto nás veľmi potešilo, že odborná komisia vybrala 7 diel na výstavu do Žitnoostrovského múzea a ocenila aj 1 dievčatko - Juliu Gallat, ktorá merala s mamičkou 1350 km vzdialenosť, aby si mohla prevziať cenu a byť súčasťou vernisáže, ktorá sa raz stane pre ňu určite jedinečnou.

Obrázky