Hostia z Číny

Žitnoostrovské pastelky
14.06.2019

Hostia z Číny

Malá Cheung Sum Wah priletela s rodičmi priamo z  ľudnatého Hongkongu. Prekonali približne 8680 km, aby navštívili a  na vlastné oči videli ako v malej krajine, o ktorej s  vysokou pravdepodobnosťou dovtedy nikdy nepočuli, prebieha vernisáž spojená so slávnostným oceňovaním detí. Slovensko, Dunajská Streda a hlavne Žitnoostrovské pastelky ich nesklamali, pretože napriek našej malosti (čo do počtu obyvateľov) odchádzali s veľkými pocitmi a vďaka našej súťaži už vedia, kde presne Slovensko leží.

Obrázky