Historické písmo našich predkov

Písma našich predkov – hlaholika
19.08.2021

Historické písmo našich predkov

Žitnoostrovské osvetové stredisko /zriaďovateľ TTSK/ už od roku 2013

pravidelne ponúka netradičný "kurz" - nácvik písania historického písma

hlaholiky a runové písmo starých Maďarov - rováš íráš /písmo na rováši/.

12. augusta 2021 v galérii Žitnoostrovského múzea sme privítali skautov z

Veľkého Medera.   Odborná metodička ŽOS Mgr. Ingrid Láng na začiatku kurzu v

krátkej prednáške priblížia  dobu za akých podmienok toto písmo vznikalo.

Skauti pred sebou mali pripravené predlohy a podľa toho si písali napríklad

svoje meno, alebo aj celé vety. Prekvapilo ich, že nepoužívali klasické

ceruzky alebo perá, ale písali pravým husím brkom, dokonca aj krásnym perom

orla. Počas krátkeho zažili niečo nové, čo ich zaujalo.

Obrázky