Fotoklub Ister

Pozvánka - plagát
20.07.2020

Fotoklub Ister

Milí členovia Fotoklubu Ister,

tešíme sa, že ste aktívni aj v lete a radi Vás všetkých, spolu s lektormi, privítame 30. júla 2020 na osvete.

Obrázky