Ochrana osobných údajov podľa zákona č. 18/2018 Z. z.