Výročie ukončenia II. svetovej vojny a boj proti fašizmu