Významné udalosti, osobnosti, národná a regionálna identita, vlastenectvo: