Awards for the professional work

Rye Island Crayons
14.06.2019

Awards for the professional work

20th Rye Island CrayonsThe International Art Competition of Preschool-Aged Children

On the occasion of the 20th jubilee of the competition, we decided to award – for the very first time - kindergartens, elementary art schools and teachers who have been contributing to our international contest for a long time,doing high-quality and professional work with children.  

The certificates were awarded to the following schools and teachers in Slovakia:

School: Skalité Ústredie kindergarten (Materská škola v Skalitom-Ústredí)

Name: Marta Koričárová

 

School:  Kindergarten “Fojstvo“ in Raková (Materská škola Fojstvo v Rakovej)

Name: Edita Gerátová

 

School: Kindergarten with teaching conducted in Hungarian, Železničná, Veľký Meder (Materská škola s vyučovacím jazykom maďarským, Železničná, Veľký Meder)

Name: Erika Krastenits 

 

School: Kindergarten with teaching conducted in Hungarian, Októbrová, Dunajská Streda (Materská škola s vyučovacím jazykom maďarským, Októbrová, Dunajská Streda! 

Name: Anikó Kovács

 

School: Elementary art school of P.M.Bohúň, Matúškova, Dolný Kubín (Základná umelecká škola P. M. Bohúňa, Matúškova, Dolný Kubín)

Name: Mgr. Eva Šprláková, Mgr. Anna  Gajdošíková

 

School: Elementary art school, Bernolákova, Holíč (Základná umelecká škola, Bernolákova, Holíč)

Name: Mgr. Gabriela Vávrová, Bc. Žaneta Malárová

School: Elementary art school, Vajanského, Senica (Základná umelecká škola, Vajanského, Senica)

Name: Mgr. Hana Olsejová

School: Elementary art school of Ivan Balla, Nám.slobody, Dolný Kubín (Základná umelecká škola Ivana Ballu, Námestie slobody, Dolný Kubín)

Name: Mgr. Daniel Marček

 

-photo-Németh

Images