Drogy a právne vedomie

Vzdelávanie, prevencia drogovej závislosti a kriminality
23.11.2021

Drogy a právne vedomie

V dňoch 16.11.2021 a 19.11.2021 sme v rámci preventívnych aktivít Okresného riaditeľstva polície v Dunajskej Strede, menovite preventistka kpt. Bc. Ivetou Végh  v spolupráci so Žitnoostrovským osvetovým strediskom /TTSK/ - s metodičkou Mgr. Erikou Sinovou, vykonali prednášku spojenú s besedou pre študentov 1. a 2. ročníka Spojenej školy na ulici Gyulu Szabóa v Dunajskej Strede s účasťou cez sto študentov. Témou bola Kriminalita mládeže, trestná zodpovednosť mladistvých a drogová problematika. Študentom bol ozrejmený pojem priestupok a trestný čin, veková trestnoprávna zodpovednosť a zároveň boli upovedomení o detských reedukačných centrách, väzeniach a liečebno-výchovných sanatóriách.

            Veríme, že informácie zdieľané účastníkmi prednášky prispeli k zvýšeniu ich právneho vedomia a zodpovednosti k vlastnému životu a zdraviu. Žitnoostrovské osvetové stredisko zabezpečilo pre účastníkov dvojjazyčné metodické materiály "Pre život bez závislosti", "Povedz nie závislosti!", "Ako chrániť dieťa pred drogami" a "Slobodné nie drogám".

 

Foto: ŽOS

 

Obrázky