Dnes je MEDZINÁRODNÝ DEŇ STROMU

Stromy pre Žitný ostrov
20.10.2021

Dnes je MEDZINÁRODNÝ DEŇ STROMU

Aj toho na Vašom sídlisku. 

Aj toho, čo stoji a ticho rastie pri ceste a kamióny mu odrážajú konáre 

dňom i nocou. 

Aj toho čo stojí v poli sàm a nik ho nepríde poliať v čase sucha. 

 

Stromy

 

S T R O M Y  

sú vlastne našimi živiteľmi 

Živia nás kyslíkom 

Sú našimi čističmi 

Likvidujú prach zo vzduchu, 

kým my vydychujeme, pre človeka, škodlivý kysličník uhoľnatý CO2, 

oni ho vdychujú,

vťahujú listami do seba a zázrakom menia na kyslik. 

Vracajú do vzduchu aj vodu 

 

STROMY 

S T R O M Y 

My VÁM  ďakujeme 

 

Ps: bodaj by nás bolo viac ...

Titulná fotka: pixabay, internet

 

 

 

Obrázky